Općina Davor i ove će godine stipendirati četiri studenta s područja svoje općine. Kako ističe načelnik Đuro Anđelković, na ovaj način žele potaknuti mlade na obrazovanje i olakšati im školovanje, a mjesečni iznos stipendije iznosit će tisuću kuna.

Uvjete Javnog natječaja donosimo u nastavku:

Na  temelju sredstava osiguranih  u Proračunu Općine Davor za 2020. godinu- Razdjel društvene djelatnosti, sukladno Pravilniku o dodjeli stipendija, Povjerenstvo za dodjelu stipendija Općine Davor, na prijedlog Općinskog  načelnika Općine Davor  raspisuje

JAVNI  NATJEČAJ

za dodjelu  stipendija redovitim  studentima s

područja  Općine  Davor  u  2020/2021. godini

 

 1. Općina  Davor  je  u  Proračunu  osigurala  sredstva  za  stipendiranje četiri (4)  studenta koji  udovoljavaju slijedećim uvjetima:
 • da su državljani RH i da imaju prebivalište na području općine Davor
 • da su redovni studenti sveučilišnog ili stručnog studija u RH
 • da nisu korisnici stipendije po drugoj osnovi
 • da studenti koji prvi put upisuju akademsku godinu nisu stariji od 22 godine
 • da imaju prosjek ocjena prethodne godine studija najmanje 3,0, a studenti 1. godine studija prosjek 3-eg i 4-og razreda srednje škole najmanje 4,0.
 1. Mjesečna stipendija  za  svakog studenta iznosi  1.000,00 kuna. Uplata se  vrši  na  žiro računa studenta.
 2. Prednost za dodjelu stipendije  imaju studenti  slabijeg imovnog-socijalnog statusa  uz  dodatni  kriterij:  opći uspjeh  prethodnog školovanja, natjecanja, nagrade i priznanja tijekom školovanja.
 3. Stipendija se dodjeljuje na temelju javnog natječaja koji se objavljuje Oglasnoj ploči općine Davor i web stranici općine Davor.
 4. Natječaj traje 15 dana od dana objave na Oglasnoj ploči, odnosno do   29.10. 2020. godine.
 5. Na raspisani natječaj kandidati podnose prijave na  obrascu prijave koji se nalazi na web stranici Općine Davor,  uz  koje su dužni priložiti slijedeću dokumentaciju:
 • Domovnicu (presliku), presliku osobne iskaznice
 • Potvrdu fakulteta o upisu na redovno školovanje
 • Za studente 1.godine studija ovjerenu presliku svjedodžbe za 3. i 4. razred, a studente viših godina studija potvrdu fakulteta o ostvarenom prosjeku ocjena
 • Dokaze o postignutim uspjesima ili sudjelovanja na službenim natjecanjima ( županijsko, državno)
 • Službenu potvrdu o prihodima članova zajedničkog domaćinstva za zaposlene i umirovljenike, a za nezaposlene članove potvrda Zavoda za zapošljavanje
 • Dokaze o drugim socijalnim prilikama (bez jednog, oba roditelja, staratelja)

Priloženi dokumenti se ne vraćaju.

 1. Povjerenstvo temeljem bodovanja utvrđuje Prijedlog  liste kandidata za koje se predlaže dodjela stipendija.

Prijedlog liste objavljuje se objavljuje se na web stranicama Općine Davor i putem obavijesti kandidatima.

Prigovor  na  listu kandidata dostavlja se Općinskom načelniku u roku 8 dana od dana objavljivanja liste kandidata.

Odluka o  dodjeli stipendije  koju  donosi Općinski načelnika  je  konačna.

 1. S  izabranim korisnikom stipendije zaključuje se Ugovor o korištenju stipendije (kredita) s  međusobnim pravima i obvezama koji potpisuje načelnik općine Davor.
 2. Korištenje stipendije odobrava  se korisnicima za 10 mjeseci u akademskoj godini za  koju se potpisuje Ugovor,  a  za  slijedeće godine stipendiranja prema priloženoj potvrdi o upisu  u  slijedeći godinu do završetka redovnog studija.

 

Prijave se dostavljaju poštom u zatvorenim omotnicama na  adresu :

  Općina Davor,  Ivana Gundulića 35,  35425 Davor,  s  naznakom :

         „ Prijava na natječaj za dodjelu stipendija – ne otvara

Komentari
Prethodni članakObitelj “Ledenih čistača” iz Nove Gradiške
Sljedeći članakU Brodsko posavskoj županiji 11 novih pozitivnih osoba