Komunalno poduzeće Sloboština d.o.o. i Općina Okučani od 01.01.2017. g. smanjili su cijene odvoza miješanog komunalnog otpada za sva domaćinstva i poslovne subjekte na području općine Okučani. Imajući u vidu staračka domaćinstva, samce, smanjenu količinu otpada i umanjenje PDV-a cijene će u 2017.g. biti umanjene.

Za domaćinstva 40,00 kn s PDV-om

Za poslovne subjekte 1. kategorija 60,00 kn sa PDV-om

Za poslovne subjekte 2. Kategorija 300,00 kn sa PDV-om

Više informacija možete dobiti u tvrtki Sloboština d.o.o. Okučani.

 

Komentari