U Velikoj vijećnici Županijske uprave danas je održana 10. sjednica Županijske skupštine Brodsko-posavske županije kojom je predsjedavao Pero Ćosić.

Sjednica je započela usvajanjem Zapisnika o radu prošle sjednice te današnjeg Dnevnog reda koji je nadopunjen s dvije točke:

1. Davanje mišljenja o imenovanju načelnika PU Brodsko-posavske

2. Odluka o davanju suglasnosti za nabavku digitalnog mamografskog uređaja s tomosintezom za Opću Bolnicu Nova Gradiška

Nakon usvajanja Zapisnika i Dnevnog reda uslijedio je uobičajeni Aktualni sat pod kojim su vijećnici postavljali pitanja iz djelokruga rad Brodsko-posavske županije. Vijećnike je zanimala (Klaić) informacija o otvaranju ceste Bjeliš – Ruščica, (Rubil) tko je obavio sanaciju požara na odlagalištu otpada u Davoru i kada će ista biti plaćena, (Vidaković) zašto nitko od predstavnika BPŽ nije sudjelovao u radu Okruglog stola Savjeta mladih na temu mladih poljoprivrednika te zašto pozivi nisu odaslani vijećnicima, (Odobašić) kakvo je stajalište Županije po pitanju pada broja upisanih učenika u osnovne škole na području BPŽ i planiraju li se mrežom škola uobziriti demografske mjere te s koliko sredstava županija planira sudjelovati u izgradnji OŠ “Milan Amruš” u Slavonskom Brodu, (Ribarić-Marijanović) može li županija utjecati na rješavanje problema viših cijena upisa u vrtiće i kao i nedostupnosti vrtićkih objekata u pojedinim općinama na zapadnom dijelu županije (Miloloža) hoće li u međužupanijski linijski prijevoz biti uvrštena trasa Krajačići -Grižići i postoji li autobusno ugibalište za trasu Završje -Petnja.

Na pojedina pitanja vijećnika odgovarao je župan Danijel Marušić, dok će na neka, i na traženje pojedinih vijećnika -biti odgovoreno pismenim putem.

Pod drugom točkom Dnevnog reda, Izvješće o radu Župana Brodsko-posavske županije za razdoblje siječanj-lipanj 2022. godine, župan Marušić istaknuo je najznačajnije aktivnosti i projekte provedene u ovom razdoblju. Pošto se radi o kratkom izvještajnom razdoblju župan je naglasio kako se treba istaknuti kontinuitet pojedinih projekata uvažavajući pri tome projekte koji se provode u nekoliko faza. U svom izvješću posebno se osvrnuo na projekte, potpore, subvencije i aktivnosti u poljoprivredi, gospodarstvu, obrtništvu i poduzetništvu te obrazovanju i zdravstvu koje je Županija uspješno realizirala i nastavlja provoditi s ciljem unapređenja ovog sektora. Kazao je kako su ulaganja ostvarena i u unapređenje infrastrukture i zaštite okoliša. U uvodničarskom dijelu župan Marušić kazao je sljedeće: “U izvještajnom razdoblju naglasak je stavljen na projekte i programe iz područja zdravstva i socijalne skrbi, obrazovanja, poljoprivrede i gospodarstva, a ulagalo se i u infrastrukturu i zaštitu okoliša. U području obrazovanja posebno bih istaknuo završetak energetske obnove 23 školska objekta na području Županije ukupne vrijednosti 85 milijuna kuna. Nastavljena je realizacija projekta „Osiguravanja pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika za učenike s teškoćama u razvoju, ukupne vrijednosti 3.171.126,00 kuna. U tijeku je realizacija prekograničnog projekta Hrvatska – BIH – Crna Gora SMART SCHOOLS (PAMETNE ŠKOLE). U okviru ovog projekta instalirat će se fotonaponske solarne elektrane, kapaciteta od 12 do 40 kw u 16 školskih objekata. Sredstvima Županijskog proračuna u području visokog školstva financira se stipendiranje 120 studenata za što je u izvještajnom razdoblju utrošeno 354.400,00 kuna, sufinanciraju se troškovi uređenja infrastrukture i rada vanjskih suradnika nastave odjela Sveučilišta u Slavonskom Brodu i troškovi rada vanjskih suradnika u ukupnom iznosu od 2.200.000,00 kuna, sufinanciraju se troškovi prijevoza studenata željeznicom za što je u izvještajnom razdoblju utrošeno 136.696,30 kuna . Nastavili smo i s programskim aktivnostima u području zdravstva kako bismo našim građanima pružili još dostupniju i kvalitetniju medicinsku skrb. Od projekata u zdravstvu i socijalnoj skrbi posebno bih istaknuo završetak energetske obnove zgrade Doma za starije i nemoćne osobe Slavonski Brod ukupne vrijednosti 12.182. 362,53 kuna, nastavak realizacije projekta energetske obnove zgrade Nova bolnica-Opća bolnica Nova Gradiška za što je u izvještajnom razdoblju utrošeno 3.816.222,59 kuna, nastavak realizacije projekta „Razvoj zdravstvene usluge usmjerene pacijentu“. Ukupna vrijednost ovog projekta je 11.850.101,88 kuna od toga je 10.067.231,58 kuna bespovratnih sredstava. Nastavili smo poticati razvoj gospodarstva, poduzetništva i poljoprivrede kroz različite projekte i aktivnosti. U izvještajnom razdoblju odobreno je ukupno 116 bespovratnih potpora za pokretanje, razvoj i unaprjeđenje poslovanja poduzetnika i obrtnika naše Županije u ukupnoj vrijednosti od 1.750.000 kuna. Važno je istaknuti da značajna proračunska sredstva izdvajamo i za Turističku i Vatrogasnu zajednicu BPŽ, Javnu ustanovu Centar za razvoj BPŽ kao i za Regionalni centar za biotehnološka istraživanja i razvoj BPŽ d.o.o.. Isplaćena sredstva u prvoj polovini ove godine u iznosu od skoro 2,5 milijuna kuna namijenjena su za njihovo redovno funkcioniranje, ali i za pojedine projekte koje provode. Za sufinanciranje turističkih projekata utrošeno je 200.00,00, a za sufinanciranje nabave opreme vatrogasnim udrugama utrošeno je 400.000 kuna. U području poljoprivrede dodijeljeno je 69 bespovratnih potpora za OPG iz kategorije mladih poljoprivrednika i to u ukupnoj vrijednosti od 500.000 kuna. Sufinancirali smo kupnju mehanizacije, strojeva i opreme za primarnu poljoprivrednu proizvodnju za 32 OPG s područja Županije u ukupnoj vrijednosti od 300.000 kuna. I nadalje potičemo osnivanje i rad poljoprivrednih udruga i zadruga odnosno njihovih programa, projekata i manifestacija za što smo u ovom izvještajnom razdoblju utrošili preko 300.000 kuna, a sva se sredstva dodjeljuju putem Javnih poziva i natječaja. U sklopu investicije pod nazivom „Provedba projekata u sklopu Okvirnog nacionalnog programa za razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa na područjima na kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja“ na nacionalnom nivou osigurana su bespovratna sredstva u iznosu od 800 mil. kn. Ovim sredstvima omogućit će se sufinanciranje određenog broja projekata razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa jedinica lokalne i regionalne uprave, a koji nisu bili sufinancirani u financijskoj perspektivi 2014.-2020., u sklopu Poziva na dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava ‘Izgradnja mreža sljedeće generacije (NGN)/pristupnih mreža sljedeće generacije (NGA) u NGA bijelim područjima’. Temeljem izrađenih Planova razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa, prihvatljivog za financiranje iz EU strukturnih fondova, za područje Općina Donji Andrijevci, Garčin, Gornja Vrba, Gundinci, Klakar, Oprisavci, Sikirevci, Slavonski Šamac, Velika Kopanica i Vrpolje – PODRUČJE BPŽ B u kojem ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja, Hrvatski Telekom d.d. iskazao je interes za navedeni projekt i dobio odluku o prihvaćanju i financiranju projekta sredstvima EU. Ovaj projekt u fazi je projektiranja i izgradnje, a ukupna vrijednost navedenih radova na ovom području je cca 47 mil. Kn. Putem Upravnog odjela za graditeljstvo, infrastrukturu i zaštitu okoliša praćeno je stanje kvalitete zraka na području Županije. Godišnja izvješća o stanju kvalitete zraka na području Brodsko-posavske županije kontinuirano se dostavljaju Županijskoj skupštini na raspravu i usvajanje. Okončani su postupci i dane suglasnosti u postupcima ocjene o potrebi strateške procjene za 4 prostorno-planska dokumenta za općine: Cernik, Garčin, Nova Kapela i Okučani. Započeo je postupak izrade 6. izmjena i dopuna Prostornog plana Brodsko-posavske županije u okviru kojeg će se provoditi postupak strateške procjene utjecaja na okoliš planiranih izmjena i dopuna Plana. Upravni odjel za graditeljstvo, infrastrukturu i zaštitu okoliša je nositelj izrade Prostornog plana Brodsko-posavske županije, a izrađivač Plana je Zavod za prostorno uređenje Brodsko-posavske županije.” -rekao je župan Danijel Marušić te dodao kako je izdvojio samo neke od provedenih aktivnosti u pojedinim područjima, a detaljna analiza učinjenog sadržana je u samom tekstu Izvješća. Na kraju izlaganja istaknuo je kako je sve aktivnosti proveo u suradnji zamjenikom župana, pročelnicima županijskih upravnih tijela, ravnateljima ustanova i trgovačkih društava kojima je Županija osnivač i dakako sa Županijskom skupštinom kao predstavničkim tijelom Županije. “Očekuje nas još puno posla na provedbi i realizaciji započetih projekata, kao i na pripremi onih budućih, a sve s ciljem stvaranja što kvalitetnijeg života građana naše Županije”, rekao je Marušić te zahvalio na suradnji svim, a posebno onim vijećnicima koji su konstruktivnim pristupom radu ovog tijela davali korisne prijedloge i inicijative.

Izvor: Brodsko posavska županija

 

Komentari
Prethodni članakBiciklisti iz Makedonije krenuli iz Nove Gradiške put Tošinog rodnog Kruševa
Sljedeći članakPrima predstavila novu kolekciju na međunarodnom M.O.W. sajmu