Slavonski Brod, 11. ožujka 2019.Usvajanjem Zapisnika o radu prošle te Dnevnog reda današnje, 12. sjednice Županijske skupštine. Sjednicom predsjedava predsjednik Županijske skupštine Pero Ćosić. Pred skupštinskim vijećnicima je danas čak 25 točaka Dnevnog reda u sklopu kojih je i Izvješće o radu Župana za razdoblje srpanj-prosinac 2018.  Sa 22 glasa „ZA” i 3 „PROTIV” , sa Dnevnog reda skinuta je 12. točka: Provedba  Zakona o zdravstvenoj zaštiti, prijedlozi odluka, zajedno s dvije podtočke, a jednoglasno je prihvaćeno da se Dnevni red nadopuni točkom koja se tiče davanja prethodne suglasnosti za nabavu medicinske opreme za Opću bolnicu „Dr. Josip Benčević” iz Slavonskog Broda i Opću bolnicu Nova Gradiška.

DONOSIMO PREGLED AKTUALNOG SATA:

Slavonski Brod, 11. ožujka 2019. Usvjanjem Zapisnika o radu prošle te Dnevnog reda današnje, 12. sjednice Županijske skupštine. Sjednicom predsjedava predsjednik Županijske skupštine Pero Ćosić. Pred skupštinskim vijećnicima  je danas čak 25 točaka Dnevnog reda u sklopu kojih je i Izvješće o radu Župana za razdoblje srpanj-prosinac 2018.  Sa 22 glasa „ZA” i 3 „PROTIV” , sa Dnevnog reda skinuta je 12. točka: Provedba  Zakona o zdravstvenoj zaštiti, prijedlozi odluka, zajedno s dvije podtočke, a jednoglasno je prihvaćeno da se Dnevni red nadopuni točkom koja se tiče davanja prethodne suglasnosti za nabavu medicinske opreme za Opću bolnicu „Dr. Josip Benčević” iz Slavonskog Broda i Opću bolnicu Nova Gradiška

P.JOSIP MARUNICA: Općina Gornja Vrba uputila je više službenih dopisa Brodsko-posavskoj županiji vezano uz problem prevelike koncetracije prometa u naseljima, posebice teretnog u naseljima Donja Vrba, a cesta kroz koju prolazi je županijska. Kada će biti odgovoreno na upućeni dopis?

O.DANIJEL MARUŠIĆ, župan: Dopis sa molbom za sastanak s načelnikom Općine je pristigao i bit će odrađen kada se usklade termini, nakon čega će i vijećnik dobiti odgovor na postavljeno pitanje.

P: ANTO ŽAGRIĆ: 1. Što županija čini da olakša djeci, mladima i studentima, kako bi nakon školovanja ostali u Brodsko-posavskoj županiji?

2. Kada će se izvršiti zamjena azbestnih ploča krovišta na pojedinim školama u  BPŽ?

O.DANIJEL MARUŠIĆ, župan: Brodsko-posavska županija intezivno radi na obnavljanju škola i do Uskrsa se planira završiti energetska obnova novih 10 škola s područja BPŽ vrijedna 33 milijuna kuna a kreće se i u novi projekt obnove vrijedan 43 milijuna kuna, a u sklopu kojeg će biti energetski obnovljena Tehnička škola u Slavonskom Brodu. Očekuje se i natječaj za stipendiranje studenata za medicinsku djelatnost, vrijedan 500.000 kn, a Županija, zajedno s nadležnim Ministarstvom sufinancira i prijevoz učenika osnovnih i srednjih škola. U dogovoru s ostalim općinama i gradovima  planira s sufinacirati prijevoz studenata vlakom.

O. ANICA VUKAŠINOVIĆ: U sklopu materijala za današnju sjednicu nalaze se i prioriteti ulaganja u one obrazovne ustanove s područja BPŽ koje ne mogu biti predmet energetske obnove, a vodi se računa i o izmjeni spomenutih azbestnih ploča i sl.

P: MARIO PEJIĆ: Na sjednici općinskog vijeća u Klakaru a temeljem Zakona o upravljanju poljoprivrdnim zemljištem usvojen je program o upravljanju poljoprivrednim zemljištem koji je još uvijek na „čekanju””. Zakon kaže da ukoliko jedinica lokalne samouprave u zadanom roku ne donese takav Plan, donosi ga UO za poljoprivredu BPŽ. Kada i kako će se postupati po ovom pitanju?

O. STJEPAN BOŠNJAKOVIĆ, zamjenik župana:  do 9.lipnja 2018.  bio je konačni rok za donošenje Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem. Do tog roka 23 od 28 jedinica donijelo je na svojim vijećima ovakav Program, svi su dobili prethodnu suglasnost UO za poljoprivredu te proslijeđeni Ministarstvu poljoprivrede za davanje konačne suglasnosti od čega je Ministarstvo do sada dalo suglasnost za 2 programa. Za preostalih 5 jedinica obvezu je preuzeo UO za poljoprivredu koji je temeljem Zakonskih odredbi pokrenuo proceduru donošenja Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem.

P. ZORAN MARIJIĆ: Tko je i koliko platio našičkim vatrogascima za angažman tijekom curenja iz produktovoda u Slobodnici, jer je iz Vatrogasne zajednice stigao odgovor kako oni ne maju taj podatak?

O. STJEPAN BOŠNJAKOVIĆ, zamjenik župana: Provjerili smo kod relevantnih institucija odnosno vatrogasne zajednice Brodsko posavske županije koju mi i financiramo i nemamo spoznaja i podatak o tome tko je financirao i u kojem iznosu vatrogasce iz  Našica prilikom eko- incidenta koji se dogodio prije Uskrsa prošle prošle godine ali možemo uputiti pitanje onome tko je vatrogasce angažirao odnosno tvrtki koja je sanirala eko incident pa ćemo pokušati dobiti tu informaciju i proslijediti je vijećniku.

P. BERISLAV BALEN: Ovih smo dana svjedoci učestalih pojava gdje neodgovorni građani paleći suhu travu i raslinje izazivaju požare otvorenih prostora a čini se da je povećan i broj požara na stambenim i gospodarskim objektima. Jasno da to nužno znači i potrebe za intervencijama vatrogasaca kako onih profesionalnih takvih dobrovoljnih kada govorimo o ruralnim sredinama. Znamo da su naše javne vatrogasne postrojbe dobro opremljene i obučene dok s druge strane dobrovoljna vatrogasna društva raspolažu najčešće s vrlo starim vozilima i drugo. Prošli je tjedan županija pomogla sufinanciranjem kupnje vozila i opreme za nekoliko naših dobrovoljnih vatrogasnih društava i to je lijepo.No čini se nedovoljno da su potrebe sigurno puno veće. Možete li gospodine župane izdvojiti više sredstava ili na neki drugi način pojačati dinamiku nabave novih vozila i opreme za naša dobrovoljna vatrogasna društva kako bi bili spremni i sigurniji za sve veći broj intervencija?

O. STJEPAN BOŠNJAKOVIĆ, zamjenik župana:Javne vatrogasne postrojbe su opremljene dobro i točno je da smo prošli tjedan ovdje po prvi puta, dakle ove godine, sustavno putem javnog poziva omogućili DVD ovima da se kandidiraju za sredstva županijskog proračuna za financiranje kupnje sufinanciranje kupnje opreme vozila i onoga što im je potrebno tehničkih sredstava i tako dalje. Nisu velika sredstva u pitanju radi se o 100 tisuća kuna za tri DVD a dva su ostala ispod crte ali ćemo nastojati eventualno u rebalansu u proračunu osigurati sredstva za njih ako ne onda sljedeće godine. Svakako bih naglasio da su puno veća sredstva u pripremi što se tiče Države odnosno sredstava za općekorisne funkcije šuma Ministarstva poljoprivrede i iz Ministarstva unutarnjih poslova. Na razgovorima s predsjednikom Hrvatske vatrogasne zajednice i načelnikom HVZ a smo načelno dogovorili da bi tijekom ove godine iz ta dva izvora na području naše županije došlo najmanje sedam a vjerojatno i devet raznih vrsta vatrogasnih vozila što za stalno što na korištenje.

P. BOŽIDAR BOSANČIĆ: U kojoj fazi energetska obnova školskih objekata u školama na području Brodsko posavske županije i koliko je trenutno objekata u projektima obnove?

O: ANICA VUKAŠINOVIĆ: Svih 10 objekata energetske obnove koja je započela u prošloj godini završit će zaključno s 3 mjesecom ove godine.  Svi oni ugovori koji su zaključeni krajem 2018. godine za koje smo dobili suglasnost  iz Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja su u tijeku provođenja Natječaja za izbor voditelja radova. Planiranjem strukture upisa učenika sukladno potrebama tržišta rada za sljedeću pedagošku godinu ostvarili smo komunikaciju i utvrdili potrebe naših poslodavaca. Na području Brodsko posavske županije I naše aktivnosti vezano za upis učenika se u narednim godinama ići će u tom pravcu.

P: MIROSLAV GELEMANOVIĆ: Zanima me  iz kojih se izvora financira ugradnja dizala u zgradi Brodsko-posavske županije?

O. STJEPAN BOŠNJAKOVIĆ, zamjenik župana: Radovi su u tijeku, a Županija je naravno investitor izgradnje dizala u zgradi Brodsko posavske županije. Ukupna vrijednost investicije je 440 tisuća kuna s tim da smo ostvarili sufinanciranje Ministarstva hrvatskih branitelja u iznosu od 80 tisuća kuna. Ovo su naša izvorna proračunska sredstva i nekakav rok do kojeg bi taj posao trebao biti gotov je do Dana županije dakle 15. travnja ove godine. Na taj bi način trajno riješili problem pristupa osoba s invaliditetom ne samo ovdje u prizemlju gdje imamo ulaznu rampu nego na sva tri kata županijske zgrade.

P: ZDRAVKO MITROVIĆ: vidjeli smo da je prošli tjedan bio sastanak s gradonačelnicima i načelnicima općina na temu izgradnje azila odnosno skloništa za životinje u Slavonskom Brodu. Hoće li i s koliko proračunskih sredstava Brodsko posavska županija sufinancirati dovršetak izgradnje azila u Slavonskom Brodu kako bi ovaj problem sa psima lutalicama bio konačno riješen, a što je zakonska obveza općina gradova i županija?

O. STJEPAN BOŠNJAKOVIĆ, zamjenik župana: Jedna smo od malog broja županija koja nema riješen problem na način kako je regulirano Zakonom o zaštiti životinja i slijedom toga već su bila i postavljena pitanja na prošlim sjednicama županijske skupštine. Točno je da je prošli tjedan održana koordinacija. župana s gradonačelnicima i načelnicima općina kako bismo pokušali ovaj problem riješiti na način da postojeći poludovršeni azil, odnosno sklonište za životinje u Slavonskom Brodu, dovršimo na bazi solidarnosti i zajedničkog sufinanciranja. Dakle negdje 2,5 milijuna kuna su dosadašnja ulaganja Grada Slavonskog Broda u dva objekta i uređenje same čestice a još je potrebno negdje oko 4,4 milijuna kuna. Zaključak koji smo donijeli na koordinaciji je bio da prema modelu izračuna Upravnog odjela za poljoprivredu, preostala sredstva pokušaju osigurati Brodsko posavska županija,  Grad Nova Gradiška i 26 općina prema određenim kriterijima.

P: IVAN ŠMIT: Pitanja koja sam namjeravao postaviti, već su postavljena tako da se zahvaljujem.

P: DRAGICA VUČKOVIĆ:

1.Prošla je godina dana od donošenja Zakona o poljoprivrednom zemljištu pa pitam zašto nisu raspisani natječaj i da li je po novom zakonu na području naše županije proveden iti jedan natječaj?

2.Pohvalno je da je sve više vrtića gradi i da se sve više obnavlja i proširuje. Međutim doći će do problema u financiranju tih vrtića. Da li županija razmišlja o tome kao jednoj od demografskih mjera?

O. STJEPAN BOŠNJAKOVIĆ, zamjenik župana:

1. Uvodno govoreći odgovorio sam na slično pitanje i rekao da su 23 lokalne jedinice donijele u zakonskom roku svoje programe i da je Upravni odjel za poljoprivredu dao pozitivno prethodno mišljenje na njih i da su završili u Ministarstvu  poljoprivrede.

O.DANIJEL MARUŠIĆ župan:

2. Moram reći da mi je doista drago da određene općine dobivaju vrtiće no moram reći isto tako da su osnivači vrtića općine i gradovi, a da Županija trenutno obnavlja škole koje su u našem vlasništvu odnosno u kojima smo mi osnivači. Također obnavljamo pedijatriju Hoće li biti nekih sredstava u Ministarstvu, jer postoje razmišljanja da bi se s razine Ministarstva pomagalo gradnju odnosno funkcioniranje takvih vrtića, moramo još vidjeti.

P: ZLATKO BUNJEVAC:

1. Pošto sam maloprije čuo da je  održana koordinacija načelnika i gradonačelnika zanima me, kako je obećano prošli puta, u sklopu te koordinacije bilo razgovora odnosno iznalaženje nekog rješenja po pitanju prijevoza srednjoškolaca ali ponavljam ne samo škola nego i javnog prijevoza koji apsolutno ne postoji u tim kako mi popularno zovemo u ruralnim naseljima?

2. Drugo pitanje vezano je za regionalno odlagalište pošto tamo skoro svakodnevno prolazim i  vidim da se ništa  ne događa na terenu.. Svjestan sam toga da je to jedan ogromni projekat i jako zahtjevan i jako veliki posao počev od papira pa do samog završnog dijela, pa   molim odgovor  ujedno i poticaj jer približavaju se rokovi da nedođemo u situaciju da plaćamo penale?  

3. 1. ožujka je održana Županijska skupština Udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata grada Gradiške na kojoj je bilo 17 delegacija općina. Zašto nitko nije nazočio iu Županije?

O: MIROSLAV JARIĆ:  1.Na prošloj koordinaciji nije bila tema vezana za županijski linijski prijevoz. U kuloarima se sa  pojedinim načelnicima koji imaju taj problem razgovaralo o tome. Pripremit ćemo materijale i tada eventualno raspisati natječaj ako se prijevoznici u ovom novom usklađivanju ne jave Ovaj problem i sami znate proizlazi iz činjenice da ima malo stanovnika i prijevoznici koji imaju koncesiju razmatraju  da li im to isplativo ili nije, ali mi pratimo ovaj problem vezan za prijevoz učenika i riješit ćemo ga zajedno s načelnicima općina.

2. Na pitanje će vijećnik odgovor dobiti pisanim putem.

O.DANIJEL MARUŠIĆ, župan: 3.Moram reći da se intenzivira opseg posla u Brodsko posavskoj županiji i zbog energetske obnove škola, svih bolničkih zgrada, u Novoj Gradiški u Slavonskom Brodu, nabavi raznih instrumenata i tako dalje, tako da se moglo dogoditi da nitko nije bio nazočan na spomenutoj Skupštini, ali naravno to apsolutno ne znači da mi ne podržavamo tu udrugu i da da nećemo podržati njihov rad u okviru svojih mogućnosti.

P: MILAN MATEŠA: Moje glavno pitanje bit će vezano za EU projekt Slavonija, Baranja i Srijem odnosno vrijednost ugovora sklopljenih od 18. 10. 2016. do 1.3. 2019. Znači od ukupno mogućih 18 milijardi i 750 milijuna kuna ugovoreno je ukupno osam milijardi i 956 milijuna kuna odnosno  47,7 posto. Međutim ono što je za nas katastrofalno Brodsko posavska županija ugovorila je projekte vrijedne 980 milijuna kuna i još nešto,uglavnom postotak  je 10,9%.. Zašto je ovako nizak postotak učešća u projektu Slavonija u Brodsko posavskoj županiji pogotovo ako se zna da je većina ovih projekata subvencioniranja od 70 do 85 posto s europskim sredstvima znači 15 do 30 posto je učešće lokalne samouprave, tvrtki i drugih segmenata društva?

O.DANIJEL MARUŠIĆ župan: Imali ste jako puno podataka međutim znate kako je to u statistici – točan zbroj netočnih podataka, jer su, naravno, i ti podaci točni. Samo gospodine Mateša vi morate ovdje nešto razlikovati: korisnik europskih sredstava nije samo Brodsko posavska županija kao ustanova nego su i lokalne sredine, općine gradovi, poduzetnici i tako dalje i tako dalje. Odatle morate krenuti. Ako promatrate  Brodsko posavsku županiju kao ustanovu onda recimo morate znati da smo jedna od najboljih županija po energetskoj obnovi škola. Sad za Uskrs obnavljamo deset škola vrijednosti 33 milijuna kuna. Sad smo manje više pred potpisima ugovora vrijednih 43 milijuna kuna,  obnavljamo sve bolničke zgrade u Slavonskom Brodu obnavljamo sve bolničke zgrade u Novoj Gradiški…..itd….. Nosioci razvoja su u  biti gradovi i apeliram da se općine gradovi i poduzetnici također više uključe u to. Razne aglomeracije povuku više novaca….Vi imate možda dobre podatke, ali ih krivo interpretirate. Postoje naravno neke stvari gdje nismo tako dobri, ali ima i drugih stvari u kojima smo jako dobri među županijama.

P: MARINA OPAČAK BILIĆ:

1.Pitam možemo li u okviru projekta Slavonije Baranje i Srijema koji se provodi i u kojem je  županija iskoristili gotovo više od 900 milijuna kuna dakle gotovo milijardu kuna uprti prstom u konkretan napredak i koliko je radnih mjesta otvoreno od utrošenog novca? Može li Županija u izvanrednim situacijama podnijeti i izvanredne mjere?

2. Moje drugo pitanje odnosi se na Centar za socijalnu skrb s obzirom da smo zadnjih dana svjedoci medijskih natpisa o neradu Centra za socijalnu skrb i nedavnom prosvjedu u kojem se, s druge strane djelatnice Centra žale na napade i nezaštićenost koji župane vaš stav oko toga s obzirom da se radi o bitnoj ustanovi našoj županiji koja bi trebala biti prva na zaštiti i pomoći građanima a o kojoj očito jako puno nepravilnosti?

O.DANIJEL MARUŠIĆ, župan: Ova Skupština je donosi Proračun naravno može  donositi i razne rebalanse u skladu s potrebama izvanrednog stanja. Vjerujem da može intervenirati na takav način u proračunu ako mislimo na poplave, na požare i sl.  Druge stvari su utvrđene Proračunom i prema samom Proračunu se obavljaju aktivnosti. Što se tiče Centra za socijalnu skrb Županija nije nadležna za Centar za socijalnu skrb, on ima svoje strukture, svoje upravljačke mehanizme, izvještaje i sve ostalo. Prema tome ne znam što bih to trebao komentirati  – to nije u ingerenciji Brodsko posavske županije.

P: STRIBOR VALENTA:

1.U Slavonskobrodskoj Općoj bolnici pojavila se skupina takozvanih molitelja  koja tamo ne bi smjela biti. Naime oni su sa svojim aktivnosti raspoređeni po cijeloj Hrvatskoj u nekoliko gradova i koliko sam ja provjerio nigdje nisu u krugu bolnice, jer naša pravna regulativa govori da oni moraju biti 200 metara od glavnog ulaza u bolnicu, pa je moje pitanje da li je županija kao osnivač odnosno sama institucija izdala nekakvu protupravnu dozvolu za njihov boravak tamo ili oni to rade samostalno, odnosno da li kao institucija koja je  osnivač planira učiniti nešto da se to tamo ne radi protupravno,  jer postoje naši građani kojima to smeta?

2. Ja sam na jednoj od prijašnjih sjednica u  svome pitanju tražio podatke za iseljavanje građana Brodsko posavske županije i Grada Slavonskog Broda i za period zadnjih godinu dana i općenito. Mene je policija tražila na radnom mjestu htjeli su mi dostaviti odgovor i htjeli su da potpišem nekakvu izjavu. Ja bih Vas molio župane ako možete utjecati na to da ja kao i svi drugi županijski vijećnici dobijem odgovor na svoje pitanje ovdje gdje mi je radno mjesto županijskog vijećnik?

O.DANIJEL MARUŠIĆ, župan:

1.Naravno da ćemo se temeljem Vašeg upita obratiti ravnatelju Bolnice pa ćemo vidjeti što je rečeno. Ne znam za taj slučaj ne znam ni da su oni nazočni a ne znam ni gdje su ako su na području Bolnice.

2.Po ovom drugom pitanju ja apsolutno ne znam o čemu govorite. Prema tome nisam upućen niti da je Vama dolazila policija, niti što je tražila, niti imam saznanje da Vam je na takav način netko nešto dostavio. Prema tome ne mogu to ni komentirati. Ukoliko mi dobijemo onakav podatak kakav ste Vi tražite, dostavit ćemo Vam ga.

P: RUŽICA VUKOVAC:

1.Analizirajući Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali koji obuhvaća i otvaranje novih radnih mjesta za područje pet slavonskih županija unutar programa bilo je namijenjeno svega 2,61 posto sredstava. Iskreno želim zamoliti župana da iskoristi svoj utjecaj i da na sljedećoj sjednici Savjeta za Slavoniju Baranju i Srijem upozori mjerodavne na ovakve podatke, ali isto tako da je Hrvatska zapravo i dalje najgora od svih zemalja Europske unije po isplatama te da je projekt Slavonija do sada ipak samo promidžbeni trik.

2.Drugo pitanje također upućujem županu a odnosi se na projekt pod nazivom Poboljšanje učinkovitosti sustava jedinica lokalne i područne odnosno regionalne samouprave koji je trebao krenuti još u trećem kvartalu 2017. godine. Spomenutim Projektom trebao se utvrditi opseg nadležnosti i kapaciteta jedinica samouprave odnosno lokalne samouprave, kvalitete usluga, brzina pružanja usluga, a sve s ciljem izrade prijedloga optimalne teritorijalne organizacije Republike Hrvatske. U kojoj fazi provedbe spomenuti projekt i što možemo od provedbe očekivati?

3.Danas smo čuli da su samo dvije jedinice lokalne samouprave dobile suglasnost za raspolaganje poljoprivrednim  zemljištem. Znači sve ostale nisu. Mene zanima može li županija iskoristiti svoj položaj i utjecati na načelnike onih općina koje moraju doraditi svoje programe da to učine u što hitnije roku s obzirom na važnost problema i cijelu situaciju u poljoprivredi?

O.DANIJEL MARUŠIĆ, župan:

Moram reći da ćete ovo naravno dobiti u pismenom obliku. Ovaj drugi dio pitanja koji se odnosi na projekt Slavonije, Baranje i Srijema – slijedeće sjednica Savjeta se prema mojim informacijama planira održati u Novoj Gradiški  krajem mjeseca ožujka. Naravno da ćemo tamo moći iznijeti razne probleme koje nas muče i pokušavati rješavati. Što se tiče cijelog programa moram reći da to nije promidžbeni trik jer ovi svi zahvati na raznim objektima i tako dalje ne mogu biti promidžbeni trik. Mi smo ustanove koje se bave stvaranjem uvjeta za otvaranje radnih mjesta i i ne odlazak ljudi. Naravno da su tu uključeni mnogi dionici koje koriste europska sredstva i da je dosta i na njima.

P:  ANTE ORLOVIĆ: Imam jedno pitanje za župana. Prvo bih pohvalio ove obnove fasada odnosno energetsku učinkovitost i obnovu domova zdravlja tako i bolnica na području županije. Također bih pohvalio i nove ugovore za medicinsku opremu koju imamo. Međutim ono što je ključno su ljudi odnosno osoblje koje kronično nedostaje da bi građani mogli ostvariti pravo na zdravstvenu zaštitu gotovo cijelu prošlu godinu. Dom zdravlja u Slavonskom Brodu imao je pet nepopunjenih ambulanti što znači da je deset popunjeno sa skraćenim radnim vremenom što se moralo odraziti na kvalitetu skrbi za pacijente. Hoćemo li mi na idućoj Skupštini vidjeti te kriterije za izradu Pravilnika i koji će to kriteriji biti i kako će oni pomoći da van Slavonskog Broda cijena zakupa bude stimulativna ?

O:KLARA ŠĆUKA: U pravu ste kad kažete da je u cijeloj 2018. godini bilo problema s ljudskim resursima upravo u Domu zdravlja Slavonski Brod, ali ne samo u Domu zdravlja Slavonski Brod nego i u Domu zdravlja Nova Gradiška. Na sreću ove godine tih problema više nema i  svi timovi u Slavonskom Brodu su popunjeni. U Novoj Gradiški još uvijek nisu ali radi se na tomu i vjerujemo da će to u  doglednoj budućnosti isto tako biti riješeno. Kad govorimo o zakupu prostora i o uvjetima za pojedine liječnike koji će djelatnost obavljati temeljem ordinacije svjedoci smo da je  i danas s dnevnog reda skinuta točka koja je trebala regulirati te odnose iz razloga jer nije napravljena upravo ta Odluka o visini naknade. A nije pripremljena i iz razloga što nismo mogli doći do relevantnih podataka o početnoj cijeni zakupa u svakoj pojedinoj općini. Odnosno jedinici.

P: GORAN KNEŽEVIĆ:Bruto društveni proizvod po glavi stanovnika u našoj županiji iznosi 45 tisuća kuna, a  prosjek je 83 tisuće dakle upola smo slabiji, a prosječna plaća iznosi pet tisuća kuna izuzmu li se zaposleni u javnom sektoru koji zapravo zarađuju znatno više od 5000 kuna dakle ispada zapravo da ljudi koji su izvan seta rade za značajno manje od 5000 kuna.Nažalost projekcije kretanja broja stanovnika, dakle egzaktne podaci 2012 – 158 tisuća. Sad smo čuli od kolega kolega Mateše da je  za 2017. Državni statistički zavod iznio podatak o svega 143 tisuće. Sukladno tim uvjetima projekcije su da će do 2050. u našoj županiji živjeti svega 106 tisuća stanovnika. Jeste li vi svjesni zapravo koliko su ovi pokazatelji zabrinjavajući i smatrate li zaista da možete učiniti nešto značajno za preokret novih trendova?

O.DANIJEL MARUŠIĆ, župan:

Županija ne može na takav način osnivati poduzeća i otvarati radna mjesta. Ja sam rekao o stvaranju  uvjeta kao što se radi navodnjavanje u Orubici. Radi se, pretpostavljam da će to dovesti do poboljšanja i u gospodarskom smislu, jer će korisnici samo imati koristi.Pretpostavljam da će širiti proizvodnju. Pretpostavljam da će i nekoga zaposliti. Tako je i s infrastrukturom, cestama, s medicinskom skrbi gradnjom zgrada. Tako je sa zdravljem recimo obnove pedijatrije Nove Gradiške ili dogradnje pedijatrije u Slavonskom Brodu. Mi se možemo voditi i raditi ono što je djelokrug Brodsko posavske županije kao uprave. Jesam li svjestan naravno da sam svjestan –  da je problem iseljavanja europski problem i nije samo problem Brodsko posavske županije. To je puno puno šire. Mi radimo ono što možemo u okvirima naših ovlasti i nadležnosti. Smatram da nikada nije bilo više gradilišta negoli dosad u Brodsko posavskoj županiji. Kad je gospodin Mateša obnašao visoke funkcije u Hrvatskim vodama ne sjećam se baš nekog idealnog odnosa s Brodsko posavskom županijom.

P: ŽELJKO NORAC: Imam jedno pitanje za župana. Naime u vašem izvješću koje smo dobili u materijalima gdje se govori o projektu Slavonija, znači projekt koji je u suradnji s Ministarstvom turizma u sklopu programa razvoja cikloturizma na kontinentu dvije 2018. godine navodi se da je projekt vrijedan preko 423 tisuće kuna. da li se radi o jednogodišnjem projektu ili se planira nešto za ubuduće vezano uz ovaj projekt koji sam spominjao?

O. STJEPAN BOŠNJAKOVIĆ, zamjenik župana: Činjenica  je da i mi kao županija i cijela regija Slavonija ili Kontinentalna Hrvatska nemamo razvijen  turizam na neki način kao jednu od glavnih gospodarskih grana, ali naravno da nastojimo i u tom segmentu dati doprinos posebice kad se radi o mogućnosti financiranja putem nacionalnih ili europskih sredstava. Ja bih iskoristio priliku i vezano uz ovo pitanje rekao da smo koncem godine prijavili projekt ruta Sava dakle projekt cikloturizma i prekogranična suradnja s Bosnom i Hercegovinom gdje je županija Brodsko posavska prijavitelj  i vodeći partner, a partneri su Sisačko moslavačka županija i Bosanska Gradiška i iz BiH imamo dva nacionalna partnera. Projekt je vrijedan negdje preko 1,4 milijuna eura preko odnosno 10 milijuna kuna. To su vrlo izdašna sredstva. Projekt je  sad na postupku evaluacije nadamo da će biti odobren ugovoren i realizirati.

U sklopu današnje sjednice Županijske skupštine predstavljeno je i  Izvješće o radu Župana za razdoblje srpanj-prosinac 2018.Sa 26 glasova ZA, osam PROTIV i dva SUZDRŽANA vijećnici su prihvatili spomenuto izvješće.

Do kraja sjednice koja je završila u 14:48 sati usvojene su slijedeće točke:

 1. Prijedlog Zaključka o mirovanju mandata člana Županijske skupštine i početku obnašanja dužnosti zamjenika člana Županijske skupštine
 2. Kadrovska pitanja
 3. Prijedlog odluke o dodjeli županijskih priznanja u 2019.
 4. Izvješće o radu Župana za razdoblje srpanj-prosinac 2018.
 5. Prijedlog odluke o rasporedu sredstava za redovito financiranje političkih stranaka u 2019.
  1. Izvješće o izvršenju Plana radova na zaštiti od štetnog djelovanja voda u 2018. i Plan radova na zaštiti od štetnog djelovanja voda u 2019. na području malog sliva „Brodska posavina”
  2. Izvješće o izvršenju Plana upravljanja vodama u 2018. i Plan upravljanja lokalnim vodama u 2019. na području malog sliva „Šumetlica-Crnac”
 6. Izvješće o utvrđenim štetama od elementarnih nepogoda na području Brodsko-posavske županije  u 2018.
 7. Prijedlog Odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja centara za socijalnu skrb Brodsko-posavske  županije i financiranje pomoći za troškove stanovanja korisnicima koji se griju na drva u 2019.
 8. Prijedlog Odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja materijalnih rashoda, nefinancijske imovine i hitnih intervencija investicijskog i tekućeg održavanja Doma za starije i nemoćne osobe Slavonski Brod u 2019.
  1. Prijedlog Zaključka o davanju mišljenja na Prijedlog Mreže hitne medicine
  2. Prijedlog Zaključka o podnošenju zahtjeva za dopunu Mreže javne zdravstvene službe
 9. Provedba  Zakona o zdravstvenoj zaštiti, prijedlozi odluka
  1. Odluka o broju ordinacija koje djelatnost obavljaju u okviru domova zdravlja
  2. Odluka o funkcionalnoj integraciji zdravstvenih ustanova radi organizacije  obavljanja djelatnosti hitne medicine
 10. Izvješće o obavljenim obdukcijama i radu mrtvozorničke službe na području Brodsko-posavske županije u 2018.
 11. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o davanju suglasnosti Domu zdravlja Slavonski Brod za dogradnju objekta pedijatrije i nabavu opreme
 12. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti Zavodu za hitnu medicinu Brodsko-posavske županije za provođenje postupka nabave za dva vozila hitne medicinske pomoći i potpisivanje ugovora
 13. Prijedlog Odluke o proširenju djelatnosti i promjeni naziva djelatnosti Doma zdravlja Slavonski Brod
 14. Prijedlog Odluke o promjeni djelatnosti Zavoda za javno zdravstvo Brodsko-posavske županije
 15. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za nabavu  MSCT uređaja u  Općoj bolnici Nova Gradiška
 16. Davanje suglasnosti na statute zdravstvenih ustanova:
  1. Statut Opće bolnice „Dr. Josip Benčević” Slavonski Brod
  2. Statut Opće bolnice Nova Gradiška
  1. Prijedlog odluke o stavljanju izvan snage odluke o proširenju djelatnosti Centra za razvoj Brodsko-posavske županije
  2. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju javne ustanove   Centar za razvoj Brodsko-posavske županije
 17. Davanje prethodne suglasnosti na prijedloge statuta osnovnih škola i srednjih škola kojima je osnivač Brodsko-posavska županija (S JEDNIM PRIMJEROM STATUTA ZA OŠ I JEDNIM ZA SŠ)
 18. Prijedlog Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2019. na području Brodsko-posavske županije
 19. Prijedlog Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjeg školstva u 2019. na području Brodsko-posavske županije
 20. Izvješće o radu i Financijsko izvješće  javne ustanove Zavod za prostorno uređenje Brodsko-posavske županije za 2018. 
 21. Davanje prethodne suglasnosti za nabavu medicinske opreme za Opću bolnicu „Dr. Josip Benčević” iz Slavonskog Broda i Opću bolnicu Nova Gradiška. (nadopunjena točka)
Komentari