Sinoć je u novogradiškoj Gimnaziji održan seminar o korištenju obnovljivih izvora energije i o energetskoj učinkovitosti. Organizatori seminara su bili Institut za međunarodne odnose, „Udruga Neda Prpić Gamiršek i zaklada Hanns Seidel Stiftung.

Na seminaru su sudjelovali Nikola Đuričić iz Hanns Seidel Stiftunga, prof. biologije Domagoj Stjepan Krnjak, Krešimir Stunja iz Hrvatske udruge proizvođača toplinsko fasadnih sustava, te dr.sc. Ljubomir Majdandžić iz Hrvatske stručne udruge za sunčevu energiju.

Riječi je bilo o globalnim  klimatskim promjenama i potrebnim promjenama u navikama kod korištenja energije i načinima štednje energije u kućanstvima. Između ostaloga rečeno je kako se i prilikom same kupnje kućanskih uređaja mora voditi računa o kvaliteti i načinu odabira električnih uređaja, sam odabir istih je presudan čimbenik koji uječe ne samo na kućni proračun već i na uštedu potrošnje što u konačnici ima veliki odraz na potrošnju resursa koji se sada masovno koriste za proizvodnju električne energije, a time indirektno utječemo na smanjenje zagađivanja okoliša, prije svega na smanjenje faktora koji su presudni za stvaranje efekta staklenika. U nastavku seminara bilo je riječi o kvalitetnim izolacijskim materijalima koji su nam danas dostupni i na koji se način ti materijali ugrađuju u stambene jedinice, te kolika je ušteda prilikom korištenja takvih materijala.

 

Svi nazočni su upoznati i s mogućnostima korištenja sunčeve energije i kako se zasad koristi svega 1% svih mogućnosti koje pruža sunčeva energija, a u to se ubraja i vjetro-energija. Rečeno je kako su ti resursi iako već godinama poznati malo iskorišteni i da tek dolazi vrijeme za njihovo korištenje. Dosadašnja iskustva korištenja sunčeve energije kako za proizvodnju el. energije tako i u toplinskoj iskoristivosti, pokazali su se dosta učinkovitim. No. preduvjet da bi se iskoristivost ovog energenta povećala je upravo u tome da se prije svega objekti građevinski pripreme za to. Najbolji pokazatelji  energetske učinkovitosti se nalaze u Njemačkoj, Austriji i još nekim zemljama sjeverne Europe poput Danske ili Norveške.

Osvim odlične organizacije ovog seminara treba pohvaliti i učenike OŠ „Ljudevit Gaj“, koji su na tu temu izložili svoje radove, a što su pohvalili svi nazočni gosti hvale vrijednog seminara.

Autor: Momir Divjak

Komentari
Prethodni članakNikola Lončarević ponovno izabran za predsjednika SKD Prosvjete Okučani
Sljedeći članakOdržana izborna Skupština Društva naša djeca Nova Gradiška