Jedinstveni upravni odjel Općine Rešetari obavještava vlasnike i korisnike poljoprivrednog obrađenog i neobrađenog zemljišta (vrtova, oranica, livada itd.), šuma i lovišta, ovlaštenike upravljanja vodotocima i kanalima, površina uz vodotoke i kanale, površina uz javne prometnice i željezničke pruge te ovlaštenike parkova i drugih javnih zelenih površina da su, sukladno Naredbi o poduzimanju mjera uklanjanja ambrozije (Narodne novine, br. 72/07), dužni redovito uklanjati ambroziju sa svojih površina tijekom vegetacije u više navrata, a sve s ciljem suzbijanja i sprečavanja njezinog daljnjeg širenja.

Ukoliko se obveznici neće pridržavati Naredbe o uklanjanju korova ambrozije, očekuju ih novčane kazne sukladne kaznenim odredbama.

Inspekcijski nadzor nad provedbom mjera propisanih Naredbom provode fitosanitarna inspekcija i šumarska inspekcija u skladu sa Zakonom o biljnom zdravstvu te poljoprivredna inspekcija u skladu sa Zakonom o poljoprivrednom zemljištu, kao i komunalnog redarstva Općine Rešetari.

Ambrozija je jednogodišnja zeljasta biljka koja naraste od 1 do 1,5 metar visine.

Zbog svoje izuzetno velike reprodukcijske moći i dobre sposobnosti prilagođavanja novim okolišnim uvjetima, vrlo se brzo širi, a najčešće raste na neobrađenim površinama.

Pelud ambrozije jedan je od najjačih poznatih alergena. Na sluznicama dišnih organa pelud kod osjetljivih bolesnika može izazvati alergijsku reakciju – crvenilo očiju, suzenje, začepljenje nosa, kihanje, kašalj, otežano disanje, astmu, promjene na koži i sl.

Štetnost ambrozije velika je i u poljodjelstvu gdje, zahvaljujući vrlo jakom korijenskom sustavu i bujnoj vegetativnoj masi, iz tla iznosi velike količine hranjivih tvari, uzrokujući time osiromašenje tla.
Najdjelotvorniji pristup suzbijanju ambrozije je primjena mehaničkih mjera (kultivacija, okopavanje, redovita košnja), agrotehničkih (obrada tla, pravovremena sjetva i gnojidba kulture, prašenje strništa) i kemijskih mjera (herbicidi).

Izvor: Općina Rešetari
Foto: Ilustracija 

Komentari