Hrvatski zavod za javno zdravstvo izdao je revidirane preporuke oko samoizolacije i testiranja na koronavirus.

Radi smanjenja širenja infekcije cilj je sve bliske kontakte oboljeloga staviti ih pod zdravstveni nadzor u karanteni/samoizolaciji. Bliske kontakte nije potrebno testirati niti na početku niti tijekom karantene/samoizolacije osim ako ne razviju simptome bolesti.

Bliski kontakti podliježu zdravstvenom nadzoru u karanteni/samoizolaciji u trajanju od 14 dana od zadnjeg bliskog kontakta sa zaraznom osobom.

Početak 14-dnevne karantene i iznimke u testiranju Iznimno, na početku karantene/samoizolacije, treba testirati bliske kontakte oboljelih od COVID19 ako su identificirani kao bliski kontakti tri ili više dana od izlaganja bolesniku i u međuvremenu ostvarivali kontakt s vulnerabilnim skupinama.

Završetak 14-dnevne karantene i testiranje

Po završetku 14-dnevne karantene, nije potrebno testirati osobe ako ne razviju simptome osim ako su zdravstveni radnici i osoblje u Domovima u sustavu socijalne skrbi (vidjeti pod točkom 4.). Ako osoba u karanteni/samoizolaciji razvije simptome kompatibilne s COVID-19

Ako osobe u karanteni/samoizolaciji razviju simptome bolesti kompatibilne s COVID-19, treba ih testirati na SARS-CoV-2 i ako su pozitivni, postupati dalje kao s novooboljelom osobom.

  • Dijeljenje kućanstva s bolesnikom – Izravan tjelesni kontakt s oboljelim od COVID-19 (npr. rukovanje)
  • Nezaštićen izravan kontakt s infektivnim izlučevinama oboljelog od COVID-19 (dodirivanje korištenih maramica golom rukom ili npr. ako se bolesnik iskašlje u osobu)
  • Kontakt licem u lice s COVID-19 bolesnikom na udaljenosti manjoj od dva metra u trajanju duljem od 15 minuta
  • Boravak u zatvorenom prostoru (npr. učionica, soba za sastanke, čekaonica u zdravstvenoj ustanovi itd.) s COVID-19 bolesnikom na udaljenosti manjoj od dva metra u trajanju duljem od 15 minuta
  • Zdravstveni radnik ili druga osoba koja pruža izravnu njegu oboljelom od COVID-19 ili laboratorijsko osoblje koje rukuje s uzorcima oboljelog bez korištenja preporučene osobne zaštitne opreme (OZO) ili ako je došlo do propusta u korištenju OZO
  • Kontakt u zrakoplovu ili drugom prijevoznom sredstvu s bolesnikom dva mjesta ispred, iza, ili sa strane; suputnici ili osobe koje skrbe o bolesniku tijekom putovanja; osoblje koje je posluživalo u dijelu zrakoplova u kojem sjedi bolesnik (ako težina kliničke slike ili kretanje bolesnika upućuje na izloženost većeg broja putnika, bliskim kontaktima se mogu smatrati putnici cijelog odjeljka ili cijelog zrakoplova)

Osobe koje se jave u zdravstveni sustav sa simptomima bolesti kompatibilnima s COVID-19, koji se ne mogu objasniti drugom etiologijom. Osobu u koje se postavi indikacija za testiranje na COVID-19 treba staviti u izolaciju do pristizanja nalaza. U slučaju pozitivnog nalaza, osoba ostaje u izolaciji sve do izlječenja.

Izvor: HZJZ

Komentari