Vrijeme i mjesto održavanja testiranja i razgovora s kandidatima/kinjama (intervju) bit će objavljeno na web-stranici Ministarstva obrane.

Javni natječaj za prijam u državnu službu raspisan je za 64 radna mjesta. Na javni natječaj mogu se prijaviti i osobe koje nemaju položen državni stručni ispit, uz obvezu polaganja državnog stručnog ispita u roku od 6 mjeseci od isteka probnog rada. U državnu službu kandidati se primaju uz obvezni probni rad od tri mjeseca.

Ministarstvo obrane Republike Hrvatske u petak, 8. rujna 2017. godine raspisalo je natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme na temelju članka 45. Zakona o državnim službenicima, članaka 2. i 4. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi, a na temelju Plana prijama u državnu službu u tijela državne uprave i stručne službe i urede Vlade Republike Hrvatske za 2017. godinu, priopćili su u petak.

Javni natječaj za prijam u državnu službu raspisan je za 64 radna mjesta. Na javni natječaj mogu se prijaviti i osobe koje nemaju položen državni stručni ispit, uz obvezu polaganja državnog stručnog ispita u roku od 6 mjeseci od isteka probnog rada. U državnu službu kandidati se primaju uz obvezni probni rad od tri mjeseca.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave javnog natječaja u Narodnim novinama, na adresu: Ministarstvo obrane, Uprava za ljudske potencijale, Sektor za razvoj i upravljanje ljudskim potencijalima, Zagreb, Stančićeva 6, s naznakom: „Za javni natječaj za prijam u državnu službu u Ministarstvo obrane“. Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve potrebne podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Vrijeme i mjesto održavanja testiranja i razgovora s kandidatima/kinjama (intervju) bit će objavljeno na web-stranici Ministarstva obrane.

Izabrani kandidat/kinja bit će pozvan/a da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijemu u državnu službu, dostavi uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta i izvornike drugih dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz javnog natječaja, uz upozorenje da se nedostavljanje traženih isprava smatra odustajanje od prijma u državnu službu. Troškove izdavanja uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti snosi Ministarstvo obrane.

Komentari
Prethodni članakNapredujemo, naši poduzetnici ostvarili preko preko 140 milijuna kuna čiste dobiti, broj radnih mjesta povećan je za skoro tisuću
Sljedeći članakOvosezonski hit film “Ono” u petak je na rasporedu u našem kinu