MORH raspisao natječaj za 34 kandidata za časnike

Raspisan natječaj za doktore medicine, dentalne medicine, veterinarske medicine, magistre psihologije i prava, te veziste-kiber/IT stručnjake

Ministarstvo obrane Republike Hrvatske raspisalo je u petak, 24. srpnja 2020. godine javni natječaj za prijam kandidata/kandidatkinja za časnike/časnice Hrvatske vojske temeljem članka 27. stavak 1. Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske i članka 4. stavak 2. Pravilnika o kriterijima i postupku odabira osoba koje se upućuju na osposobljavanje za časnika.

Natječaj se raspisuje za 34 kandidata/kandidatkinje za časnike i to: do 15 doktora medicine, jednog doktora dentalne medicine, do dva doktora veterinarske medicine, do tri magistara psihologije, do tri magistra prava i do deset kandidata za popunu roda veze, kiber/IT stručnjaka: stručni prvostupnik, sveučilišni prvostupnik, stručni specijalist, magistar inženjer, sveučilišni magistar) za popunu roda veze, sljedećih vrsta studijskih programa, odnosno zvanja: 

 

–   preddiplomski stručni studij: stručni prvostupnik (baccalaureus) informatike, stručni prvostupnik (baccalaureus) informacijske tehnologije, stručni prvostupnik (baccalaureus) inženjer informacijske tehnologije, stručni prvostupnik (baccalaureus) inženjer računarstva, stručni prvostupnik (baccalaureus) inženjer elektrotehnike, stručni prvostupnik (baccalaureus) poslovne informatike

 

–   preddiplomski sveučilišni studij: sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) inženjer elektrotehnike i informacijske tehnologije, sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) inženjer računarstva, sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) inženjer elektrotehnike, sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) informatike, sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) informatike i tehnike

 

–       stručni diplomski studij: stručni specijalist inženjer elektrotehnike, stručni specijalist inženjer informacijske tehnologije

 

–      sveučilišni diplomski studij: magistar inženjer elektrotehnike, magistar inženjer računarstva, magistar inženjer informacijske i komunikacijske tehnologije, magistar inženjer elektrotehnike i informacijske tehnologije, magistar inženjer elektronike i računalnog inženjerstva, magistar inženjer komunikacijske i informacijske tehnologije, sveučilišni magistar informatike, magistar računarstva i matematike, magistar edukacije fizike i matematike

Na natječaj se mogu javiti i kandidati za ponovni prijam sukladno članku 34.b. Zakona o službi, koji će biti primljeni na nepopunjena mjesta u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih kandidata.

Rok za podnošenje prijave na natječaj je 14 dana od objave u Narodnim novinama.

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u Oružane snage Republike Hrvatske koji su propisani člankom 34. Zakona o službi.

U službu u Hrvatsku vojsku ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 35. Zakona o službi.

Kandidati mogu imati najviše navršenih 30 godina života do kraja 2020. godine.  Dobno ograničenje se ne odnosi na kandidate koji su doktori medicine i koji imaju završen program dragovoljnog vojnog osposobljavanja ili odslužen vojni rok, odnosno kandidati koji su doktori medicine i koji nisu završili program dragovoljnog vojnog osposobljavanja ili vojni rok, moraju biti vojni obveznici sukladno čl. 20. stavku 2. točci 1. Zakona o obrani (Narodne novine br. 73/13, 75/15, 27/16, 110/17 i 30/18).

Kandidati za ponovni prijam u skladu s člankom 34.b. Zakona o službi, odnosno osoba kojoj je djelatna vojna služba prestala na osobni zahtjev uz častan otpust bez prava na mirovinu, ne može biti starija od 40 godina života do kraja 2020. godine.

Kandidati koji nisu završili program dragovoljnog vojnog osposobljavanja ili vojni rok bit će upućeni u kolovozu 2020. na dragovoljno vojno osposobljavanje po skraćenom programu.

Nakon uspješnog završetka dragovoljnog vojnog osposobljavanja, kandidati za časnike bit će upućeni na temeljnu časničku izobrazbu.

Nakon završetka časničke izobrazbe kandidati će biti primljeni u djelatnu vojnu službu, dodijeljen će im biti prvi časnički čin i bit će raspoređeni na časničku dužnost. Kandidatima za časnike koji su doktori medicine dodjeljuje se časnički čin natporučnik, a kandidatima za časnike koji su doktori medicine specijalisti grane medicine dodjeljuje se čin bojnika.

 

Kandidati za ponovni prijam u skladu s člankom 34.b. Zakona o službi izravno se raspoređuju na dužnost u skladu s osobnim činom i osposobljenošću.

 

Mjesto osposobljavanja i mjesto službe je teritorij Republike Hrvatske.

 

Svi kandidati uz vlastoručno potpisanu prijavu moraju priložiti životopis, dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (presliku diplome), potvrdu odnosno ispis iz elektroničkog zapisa podataka iz područja radnih odnosa koji vodi Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, dokaz o državljanstvu RH (presliku domovnice ili osobne iskaznice) i dokaz da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne stariji od 6 mjeseci).

 

Prije upućivanja na osposobljavanje, kandidati prolaze posebni odabirni postupak. Kriteriji i postupak za utvrđivanje uvjeta propisani su Zakonom o službi, Pravilnikom o utvrđivanju zdravstvenih, psihičkih, tjelesnih i sigurnosnih uvjeta za prijam u službu u Oružane snage Republike Hrvatske (Narodne novine br. 13/14, 134/15 i 138/15) i Pravilnikom o kriterijima i postupku odabira osoba koje se upućuju na osposobljavanje za časnika (Narodne novine br. 158/13). Ministarstvo obrane će u postupku odabira isključivati kandidate koji nisu ispunili neke od uvjeta.

 

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostavljaju se na adresu: Središnjica za upravljanje osobljem, Ilica 256 b, Zagreb. Dodatne informacije kandidati mogu dobiti na tel.: 01/ 37 84 636 i 01/ 37 84 814.

Foto: MORH

Komentari
Prethodni članakTeta Silvana Savi: Dobri duh novogradiškog vrtića
Sljedeći članakKino Nova Gradiška: Film Spotlight nastao prema istinitom događaju