Jeste li se ikada u praksi susreli s oblikom poslovanja kroz podružnice stranih tvrtki? Ako niste, znate li kako one funkcioniraju? Za sve zainteresirane, znatiželjne i željne znanja slijedi blog upravo na ovu temu.

Naime, strana trgovačka društva i trgovci pojedinci mogu poslovati u RH i putem podružnice, pri čemu se na njihovo osnivanje i upis primjenjuju isti propisi kao i za podružnice koje osnivaju domaća društva.

Trgovačka društva mogu izvan sjedišta imati podružnice u kojima obavljaju svoje djelatnosti. Zanimljivo je da podružnica nije pravna osoba. Podružnica se osniva odlukom koju donosi nadležni organ trgovačkog društva u skladu s izjavom o osnivanju društva ili društvenim ugovorom, odnosno statutom društva, a Odluka o osnivanju podružnice mora biti ovjerena kod javnog bilježnika. Podružnica posluje pod svojom tvrtkom i treba pritom navesti svoje sjedište i sjedište osnivača. Njenim poslovanjem ne nastaju prava i obveze za nju samu, nego ta prava i obveze stječe osnivač podružnice.

Kakav je postupak upisa podružnice u praksi?
Postupak pri provođenju tj. upisu podružnice stranog osnivača u sudski registar prema važećem Zakonu o Trgovačkim društvima, prijavi za upis podružnica u sudski registar prilažu se u izvorniku i ovjerenome prijevodu na hrvatski jezik:

  • Izvadak iz sudskog registra ovjeren i potpisan, ne stariji od 30 dana (dokaz da je osnivač upisan u registar u državi u kojoj ima registrirano sjedište iz kojega se vidi njegov pravni oblik i vrijeme kada je upisan u taj registar i broj pod kojim se vodi u tom registru, predmet poslovanja te osobe ovlaštene na zastupanje i opseg njihovih ovlasti ili, ako je osnovan u zemlji gdje se ne upisuje u takav registar, valjane isprave o osnivanju javno ovjerene po propisima zemlje u kojoj osnivač ima registrirano sjedište iz kojih su vidljivi njegov pravni oblik i vrijeme osnivanja, predmet poslovanja te osobe ovlaštene na zastupanje i opseg njihovih ovlasti te sve prevedeno po ovlaštenom sudskom tumaču.

  • Prijepis izjave o osnivanju, društvenog ugovora ili statuta osnivača, javno ovjereni po propisima zemlje u kojoj osnivač ima registrirano sjedište te sve prevedeno po ovlaštenom sudskom tumaču.

  • Javno ovjereno skraćeno posljednje godišnje financijsko izvješće osnivača, prevedeno po ovlaštenom sudskom tumaču

Za sastav isprava kod javnog bilježnika potrebno je dostaviti još i osobnu iskaznicu ovlaštenih osoba za društvo osnivača te podatke (kopiju osobne iskaznice/putovnice) za osobu koja će zastupati podružnicu u Hrvatskoj.

Koliko košta osnivanje podružnice i što je još potrebno?
Za osnivanje podružnice trošak javnog bilježnika iznosi cca 3.000,00 kuna, a trošak sudskih pristojbi od 400,00 kuna. Trebate imati OIB za društvo osnivača strane podružnice, za direktora toga društva i za voditelja podružnice. OIB se može izvaditi u Poreznoj upravi. Za strano društvo ga može izvaditi direktor stranog društva s izvatkom iz sudskog registra ovjerenim i potpisanim od ovlaštenog tijela.

Za osnivanje podružnice još vam je potrebno:

  • naziv podružnice

  • adresa

  • voditelj podružnice

  • djelatnosti kojima bi se podružnica bavila.

Sretno svima koji otvaraju ili planiraju otvoriti podružnicu domaće ili strane tvrtke, a za dodatna pitanja na raspolaganju Vam stoji moj tim.

Mirela
#proknjizime #srijedom

Komentari
Prethodni članak79 novooboljelih od COVID-19 u protekla 24 sata
Sljedeći članakMjesec hrvatske knjige: Gostovanje i predstavljanje knjige Domagoja Kneževića