Na svečanoj sjednici Gradskog vijeća Grada Nova Gradiška upriličenoj u povodu Dana grada i blagdana Bezgrješnog začeća Blažene Djevice Marije, javno priznanje Medalju Grada dobila je učiteljica u gradskoj Osnovnoj školi “Mato Lovrak” Đurđa Trupinić, za izniman i prepoznatljiv doprinos u odgojno-obrazovnom razvoju te humanitarni rad.

Đurđa Trupinić rođena je u Novoj Gradiški.

Nakon završene osnovne škole i srednje škole odgojno-obrazovnog usmjerenja u Novoj Gradiški, završila je studij razredne nastave na Pedagogijskim znanostima Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Radila je u osnovnim školama u Cerniku i Adžamovcima, a od 1993. godine radi kao učitelj razredne nastave u Osnovnoj školi Mato Lovrak u Novoj Gradiški. U zvanje učitelja mentora napredovala je 2008. godine, a u zvanje učitelja savjetnika 2013. godine. Od 2008. do 2016. godine voditelj je županijskog aktiva učitelja razredne nastave.

Od 1998. godine aktivan je volonter Društva Naša djeca Nova Gradiška i pokretač mnogih akcija, projekata u okviru rada ove Udruge.

2016. godine pokrenula je Udrugu Edukacijski centar kvalitetnog obrazovanja Nova Gradiška u kojoj organizira edukativne radionice, seminare, predavanja i tečajeve za djecu, mlade i odrasle. Cilj je ove Udruge razvoj i promicanje odgoja i obrazovanja visoko motivirane djece, poticanje kreativnosti i stvaralaštva u odgoju i obrazovanju i cjeloživotno učenje i obrazovanje odraslih. Udruga je aktivan sudionik gradskih manifestacija, humanitarnih i kulturnih događaja, ali i sudionik Znanstvenog kvarta na Međunarodnom jesenskom sajmu knjiga Interliber.

U projekt Cjelovite kurikularne reforme uključena je od samoga početka 2015. godine. Sudjeluje u izradi kurikulumskih dokumenata, članica je Mentorske skupine i Radne skupine za nastavni predmet Matematika te Radne skupine za Razrednu nastavu. Autor je digitalnog Metodičkog priručnika za 1. razred osnovne škole. Educirana je trenerica za edukacije učitelja na županijskoj i državnoj razini i mentorica u virtualnoj učionici za edukaciju učitelja u provedbi Cjelovite kurikularne reforme.

Dobitnica je Nagrade Ministarstva znanosti i obrazovanja za najuspješnije odgojno-obrazovne djelatnike 2019. godine.

Komentari