Lokalna akcijska grupa Zapadna Slavonija organizirala je redovnu konferenciju projekta “ŽElim Napredovati Aktivno” na kojoj je prezentiran tijek  ovog vrijednog projekt koji uvelike pridonosi kvaliteti življenja i zapošljavanju na našem području.

Naime, predsjednik Lokalne akcije grupe “Zapadna Slavonija”, načelnik Općine Cernik Vitomir Žakić potpisao je 8. siječnja u Vukovaru ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava u sklopu programa “Zaželi – program zapošljavanja žena” za projekt “Želim Napredovati Aktivno”.

Kako je istaknula voditeljica projekta Ernestina Straga Šašić, projekt je financiran iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa “Učinkoviti ljudski potencijali 2014-2020.” u iznosu od 8.416.690,00 kuna, a provodi se na području općina Cernik, Gornji Bogićevci, Okučani i Stara Gradiška.

Projekt koji za cilj ima osnažiti i unaprijediti radni potencijal teže zapošljivih žena i žena s nižom razinom obrazovanja kroz zapošljavanje u lokalnoj zajednici i obrazovanje koje će ublažiti posljedice njihove nezaposlenosti i rizike siromaštva, te ujedno potaknuti socijalnu uključenost i povećati razinu kvalitete života za krajnje korisnike, prema riječima voditeljice projekta i koordinatora istog, besprijekorno teče i svoje primarne, ali i sekundarne ciljeve ostvaruje.

Koristi su projekta, a samim time i sekundarni ciljevi su višestruki: njime se uvelike poštuju opća načela usmjerena prema održivom razvitku Republike Hrvatske, zaštita ljudskog zdravlja, promicanje i zaštita ljudskih prava, solidarnost unutar generacija i među generacijama, ostvarivanje otvorenog i demokratskog društva, uključivanje građana i socijalnih partnera te obrazovanje za održivi razvoj. Projekt pridonosi promicanju načela dobrog upravljanja razvijanjem lokalnog partnerstva i umrežavanjem sudionika i korisnika projekta međusobno što indirektno utječe i na oživljavanje socijalnog aspekta života lokalne zajednice.

Kroz projekt je zaposleno 54 teže zapošljivih žena koje pružaju uslugu pomoći za 270 starih i nemoćnih korisnika s područja partnerskih općina. Zaposlene žene na projektu također imaju mogućnost osposobiti i obrazovati se za zanimanja prema svojim željama i sposobnostima, a prema potražnji i potrebama tržišta rada. 

Tijek projekta i njegove beneficije pozdravili su, osim same voditeljice istog i načelnici partnerskih općina Pavo KlarićVitomir ŽakićAcaVidaković i Velimir Paušić, te koordinatorice i koordinator spomenutih općina koji su prokomentirali uzajamno zadovoljstvo žena koje rade na projektu i korisnika koje iste obilaze. Istaknuli su koordinatori projekta “ŽElim Napredovati Aktivno” kako je povećan interes žitelja pojedinih općina za postajanjem korisnika projekta, ali također i želju žena zaposlenih na projektu da se ovakav ili slični projekti nastave provoditi i u budućnosti. 

Komentari
Prethodni članakUdruga gluhih i nagluhih Nova Gradiška: Kroz INTEGRA centar održane edukacije “”Tečaj osnova engleskog jezika” i “Tečaj digitalnih kompetencija”
Sljedeći članakDragalić: Večeras Smotra folklora „Dragalić u pjesmi i plesu”