Udruga hrvatskih umirovljenika općine Nova Kapela objavila je JAVNI POZIV za prijam u radni odnos na određeno vrijeme u programu zapošljavanja žena – „Zaželi II“ u projektu „Zajedno s osmijehom“, koji prenosimo u cijelosti: 

-Pozivaju se sve zainteresirane nezaposlene žene s područja Općine Nova Kapela i Općine Oriovac da dostave prijave za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme u Udruzi hrvatskih umirovljenika općine Nova Kapela za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu Projekta „Zajedno s osmijehom“ za radno mjesto DJELATNICA ZA POMOĆ U KUĆI.

Broj traženih radnika: 60

Mjesto rada: Poslovi će se obavljati na području Općine Nova Kapela i Općine Oriovac

Radno vrijeme: puno radno vrijeme

Vrsta Ugovora: Ugovor o radu na određeno puno radno vrijeme

Trajanje radnog odnosa: 12 mjeseci

Ciljane skupine: Nezaposlene žene s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem koje su prijavljene u evidenciju nezaposlenih HZZ-a s naznakom na teže zapošljive skupine u lokalnoj zajednici (primjerice, žene od 50 godina naviše, žene s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice, mlade žene koje su izašle iz statusa skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječene ovisnice, povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, pripadnice romske nacionalne manjine, beskućnice)

Opis poslova:

 • Pomoć u dostavi namirnica
 • Pomoć u održavanju čistoće domova krajnjih korisnika
 • Pomoć pri oblačenju i svlačenju korisnika
 • Briga o higijeni
 • Pomoć u socijalnoj integraciji
 • Pomoć u posredovanju u ostvarenju prava (dostava lijekova, plaćanje računa)
 • Pružanje podrške krajnjim korisnicima kroz razgovor i druženje te uključivanje u društvo
 • Pratnja i pomoć u raznim društvenim aktivnostima
 • Ostale usluge za kojima se pojavi potreba

Prijavi je potrebno priložiti:

 • zamolbu podnositelja prijave,
 • životopis podnositelja prijave,
 • presliku svjedodžbe o završenoj školi podnositelja prijave,
 • potvrdu izdanu od HZZ-a kojom osoba dokazuje da je prijavljena u evidenciji nezaposlenih osoba (potrebno je da datum izdavanja potvrde bude nakon datuma objave Javnog poziva)
 • presliku osobne iskaznice
 • uvjerenje da se protiv osobe koja podnosi prijavu ne vodi kazneni postupak (ne stariji od šest mjeseci)
 • elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za podnositelja prijave.

Prijave se dostavljaju u roku od deset (10) dana od dana objave Javnog poziva na službenim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područnoj službi Slavonski Brod i ispostavi Nova Gradiška.

Prijave se dostavljaju u zatvorenoj omotnici preporučeno putem pošte na adresu:

Udruga hrvatskih umirovljenika općine Nova Kapela, Trg kralja Tomislava 9, 35410 Nova Kapela

s naznakom: „Za natječaj DJELATNICA ZA POMOĆ U KUĆI – Zajedno s osmijehom – NE OTVARAJ“          

Sve informacije o Javnom pozivu mogu se dobiti na broj mobitela 091/594-4397. Ovaj će se Javni poziv objaviti na internetskoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te na internetskim stranicama Općina na čijem području se projekt provodi (Općine Nova Kapela i Općine Oriovac).

Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u Javnom pozivu. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Sve osobe koje ispunjavaju formalne uvjete ovog javnog poziva bit će pozvane na razgovor te će o mjestu i vremenu održavanja razgovora biti naknadno obaviještene. Obavijest o prijemu na radno mjesto odabrani kandidati će dobiti u zakonskom roku – stoji u Javnom pozivu koji u cijelosti možete pronaći OVDJE. 

Komentari