Kao što je i najavljeno na protekloj sjednici Gradskog vijeća Grada Nova Gradiška, kreće projekt rekonstrukcije i uređenja gradske tržnice u Novoj Gradiški.

Poslove će izvoditi tvrtka Franc Mont d.o.o., a ugovor su danas potpisali u ime Grada Nova Gradiška zamjenik gradonačelnika Borislav Vidošić i predsjednik Uprave tvrtke Franc Mont  Franjo Josić.

Projekt „Rekonstrukcija i uređenje gradske tržnice u Novoj Gradiški“ prijavljen je 30. 3. 2022. na natječaj Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije prema Programu podrške gospodarskoj revitalizaciji Slavonije Baranje i Srijema.

Ministarstvo je 24.01.2022. godine raspisalo natječaj „Program podrške gospodarskoj revitalizaciji Slavonije Baranje i Srijema“ putem kojeg se želi potaknuti razvoj gospodarskih aktivnosti na području 5 slavonskih županija (Brodsko-posavske, Osječko-baranjske, Požeško-slavonske, Virovitičko-podravske i Vukovarsko-srijemske županije) kroz ulaganja u projekte koji su preduvjet za razvoj postojeće i nove poduzetničke infrastrukture i time postizanje održivog gospodarskog razvoja, povećanja atraktivnosti prostora, sprječavanje daljnjeg iseljavanja i poboljšanje kvalitete života na ovom području.

Prihvatljive aktivnosti su bile aktivnosti vezane uz izgradnju, nadogradnju, rekonstrukciju, modernizaciju i adaptaciju građevina koje su preduvjet za razvoj poduzetničke infrastrukture. Aktivnosti su također trebale odražavati potrebe i prioritete lokalne i područne razine i imati utjecaj na širu zajednicu, biti podudarne sa strateškim dokumentima na regionalnoj razini te doprinositi gospodarskom oporavku područja provedbe Programa.

Ugovor o sufinanciranju projekta potpisan je 7.7.2022. godine, iznos bespovratnih sredstava je 1.700.000,00 HRK (225.628,77 EUR).

Cilj projekta „Rekonstrukcija i uređenje gradske tržnice u Novoj Gradiški“ je:

unaprijeđenje gospodarskog razvoja i povećanje atraktivnosti prostora u svrhu plasmana i promocije lokalnog područja putem rekonstrukcije gradske tržnice u Novoj Gradiški kako bi se spriječilo daljnje iseljavanje te poboljšala kvaliteta života stanovništva.

– Projektom se želi potaknuti razvoj gospodarskih aktivnosti putem ulaganja u rekonstrukciju tržnice kao prostora u svrhu plasmana i promocije lokalnog područja. Rekonstrukcijom postojećeg prostora tržnice postići će se veća funkcionalnost i atraktivnost prostora, što će povećati broj zakupaca prostora tržnice. Osigurat će se uvjeti za održavanje prigodnih prodaja sajamskog karaktera. Također će se omogućiti bolji higijenski standard proizvoda, osobito onih lako kvarljivih (npr. mlijeko i mliječni proizvodi, suhomesnati proizvodi), čime će se povećati potražnja kupaca za tim proizvodima. Povećanje kako ponude tako i potražnje na tržnici uzrokovat će veću proizvodnju prehrambenih i drugih proizvoda i veći prihod gospodarskih subjekata. Gospodarski rast na području grada i okolnih općina će posljedično utjecati na poboljšanje kvalitete života na ovim prostorima te spriječiti daljnje iseljavanje, osobito mlađeg i radno aktivnog stanovništva – istaknuo je, prigodom potpisivanja Ugovora zamjenik gradonačelnika Borislav Vidošić.

Očekivani rezultati:

Obnovljena tržnica – 1.900,00 m2 betoniranog platoa

postavljeno 28 novih betonskih klupa

izgrađeno 28 zasebnih čeličnih nadstrešnica ukupne površine 338,52 m2

70 m nove oborinske odvodnje

85 m novih linijskih kanalica

53 energetski učinkovita rasvjetna tijela

 

Glavne aktivnosti su:

Rekonstrukcija i uređenje postojećeg prostora tržnice (izrada armiranobetonskog platoa sa superplastifikatorom koji omogućuje vodonepropusnost betona), izgradnja nadstrešnice, ugradnja novih prodajnih betonskih klupa s rashladnim vitrinama, ugradnja rasvjetnih tijela, oborinska odvodnja.

Provedba ovog projekta imat će pozitivan utjecaj na preko 50% stanovništva grada i okolnih općina jer je tržnica u Novoj Gradiški središnje mjesto susreta ponude i potražnje za prehrambene i druge proizvode OPG-ova i lokalnih proizvođača. Rekonstrukcijom će se poboljšati uvjeti prodaje pa će se povećati i broj zakupaca te time i ponuda domaćih prehrambenih i drugih proizvoda široke potrošnje koje kupuje velik broj stanovnika (preko 50%). Grad Nova Gradiška pokrenuo je postupak javne nabave za izvođenje radova 28. 11. 2022. Na natječaj su se javila 3 ponuditelja (PROMET GRAĐENJE d.o.o. iz Požege, TEHNO-ELEKTRO d.o.o. iz Đakova i FRANC MONT d.o.o. iz Zagreba)

Procijenjena vrijednost nabave: 3.229.175,00 HRK bez PDV-a.

Odabrani izvođač radova je FRANC MONT d.o.o. iz Zagreba, a ukupna vrijednost ugovorenih radova je 479.123,03 EUR bez PDV-a, (598.903,79 EUR s PDV-om), odnosno 3.609.952,50 HRK bez PDV-a (4.512.440,63 HRK s PDV-om).

Do izgradnje nove tržnice, tržnica će biti izmještena na parkingu kraj igrališta na Cvjetnom trgu. Očekivani početak radova je deset dana od uvođenja u posao, najvjerojatnije 9. veljače.

 

Komentari
Prethodni članakPučko otvoreno učilište Auto moto centar Nova Gradiška: Obrazujte se putem vaučera za obrazovanje nezaposlenih i zaposlenih osoba
Sljedeći članakOdržana 6. izborna skupština KLD-a Rešetari