Zavod za javno zdravstvo Brodsko-posavske županije, obavijestilo je općine i gradove županije o izmjenama i dopunama Zakona za ljudsku potrošnju (NN 16/2020), da su dopune Zakona uključile individualne vodoopskrbne objekte (BUNARE-ZDENCE) te da isti nisu u sklopu plana kontrole (monitoringa) predviđeni za javne vodoopskrbne objekte, poput službenih vodovoda.

Budući da je općina Rešetari izgradila vodoopskrbnu mrežu na svom području svih sedam naselja, mole se mještani da vode brigu da voda iz bunara i zdenaca potencijalno nije zdravstveno ispravna, a voda iz vodoopskrbnog sustava je svakodnevno pod kontrolom i vodi se kao zdravstveno ispravna voda.

Općina Rešetari poziva građane da se priključe na javnu vodoopskrbnu mrežu i koriste vodu, koja je pod planom kontrole Zavoda za javno zdravstvo te da spriječe moguće posljedice po zdravlje vas i vaših obitelji.

Foto: Ilustracija 

Komentari