Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13 i 65/17) i Odluke o izradi II.Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Nova Kapela („Službene novine Općine Nova Kapela“ broj 21/17).

Načelnik Općine Nova Kapela, OBJAVLJUJE JAVNU RASPRAVU o prijedlogu II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Nova Kapela

1. Javna rasprava o prijedlogu II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Nova Kapela trajat će od 29.01.2018. do 05.02.2018. godine. Za vrijeme trajanja javne rasprave za sve zainteresirane osobe osiguran je javni uvid u prijedlog II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Nova Kapela u prostorijama Općine Nova Kapela, Trg kralja Tomislava 9, Nova Kapela svaki radni dan od 7,00 do 15,00 sati. Na javnom uvidu izloženi su tekstualni i grafički dijelovi te Sažetak za javnost Plana.

2. U vrijeme trajanja javne rasprave organizira se javno izlaganje za građanstvo i udruge građana, mjesne odbore, predstavnike nadležnih državnih tijela i tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravne osobe s javnim ovlastima i ostala stručna tijela koje će se održati 30.01.2018. godine u 10.00.sati u Općini Nova Kapela.

3. Poziv za sudjelovanje u javnoj raspravi uputit će se javnopravnim tijelima određenim posebnim propisima te mjesnim odborima.

4. Primjedbe i prijedlozi na prijedlog II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Nova Kapela mogu se za vrijeme trajanja javne rasprave upisati u Knjigu primjedbi koja je izložena uz prijedlog Plana, predati u pisanom obliku preko urudžbenog zapisnika ili poštom zaključno s danom 05.02.2018. godine na adresu Općine Nova Kapela, Trg kralja Tomislava 9, Nova Kapela.

5. Primjedbe i prijedlozi koji nisu čitko napisani, potpisani i dostavljeni u roku, neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi. 

Izvor: Općina Nova Kapela

Foto: Ilustracija 

Komentari