U Narodnim novinama 108/17/2018, 252 članak od 01.01.2018. godine objavljen je Pravilnik o registraciji i označavanju vozila koji stupa na snagu 01.01.2018. godine. 

Objašnjenje za STP: 

Članci 1. i 2. definiraju područje primjene pravilnika i direktne Europske unije implementirane u Pravilnik. Navedeno ne utječe na svakodnevni rad u stanicama za tehnički pregled vozila. 

Članak 3.

 • Vozilo se registrira na vlasnika vozila.
 • Ako je vlasnik vozila fizička osoba obrtnik, u prometnu dozvolu upisuje se OIB vlasnika obrta u matični broj obrta.
 • Ako je vlasnik vozila fizička osoba koja je nositelj obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva, u promenu dozvolu upisuje se OIB nositelja obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva i matični broj poljoprivrednika nositelja obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva. 

Članak 4. 

 • Vozilo se registrira na vlasnika vozila koji ima prebivalište, boravište, privremeni ili stalni boravak ili sjedište u Republici Hrvatsko   

Članak 5. 

 • Registraciju vozila obavljaju stanice za tehnički pregled vozila ovlaštene zakonom kojim se uređuje sigurnost prometa na cestama, a prema registracijskom području u kojem vlasnik vozila ima prebivalište, boravište, privremeni ili stalni boravak ili sjedište. 

Novost je da na primjer vlasnik sa adresom u Zagrebu može kupiti auto u Novoj Gradiški i zatražiti da mu se naruče tablice Zagrebačke oznake. 

Ovo je najveća promjena koju donosi novi pravilnik. Nakon 1.1.2018. godine sve registracijske postupke obavljaju stanice za tehnički pregled vozila, uključujući prvu registraciju vozila, zamjenu prometne dozvole, registarsih pločica, odjavu, izdavanje pokusnih i izvoznih pločica i označavanje lakih prikolica. 

Registracija vozila obavlja se u stanici za tehnički pregled vozila prema registracijskom području vlasnika vozila odnosno korisnika leasinga, podleasinga, najma ili podnajma. 

Članak 6. 

Stanica za tehnički pregled vozila registrirat će vozilo ako vlasnik priloži: 

 1. dokaz o vlasništvu vozila (osobna, putovnica ili punomoć) ,
 2. dokaz o plaćenim propisanim obvezama,
 3. dokaz o tehničkoj ispravnosti vozila, 
 4. dokaz o identitetu, a za vozila pravnih osoba i ovlaštenje za registraciju vozila. 

Prilikom prve registracije, vlasnik vozila više nije obavezan stanici za tehnički pregled dostavljati podatak o osobnom identifikacijskom broju. S obzirom da će se referentima u STP kod prijave tehničkog pregleda i registracijskog postupka biti dostupni registri osoba MUP-a, navedeno više nije potrebno. Prema identifikacijskom dokumentu vlasnika, automatski će iz jedinstvenog registra osoba biti dostupan i OIB. 

Još jedna velika novost je da, sukladno Zakonu o sigurnosti prometa na cestama, samo NOVA vozila više ne podliježu obavljanju ”nultog” tehničkog pregleda. 

Jedna od velikih novosti je da se, prilikom prve registracije vozila u RH, kao dokaz o tehničkoj ispravnosti vozila prihvaća Zapisnik o TP iz Europske Unije uz prijevod sudskog tumača Zapisnika o TP iz EU. Zapisnik o TP iz EU ne prihvaća se prilikom produženja prometne dozvole, već isključivo prilikom prve registracije u RH. 

Nakon 1.1.2018.godine postupak registracije vozila završava se u STP, unosom podataka u evidenciju, te ovjerom prometne dozove i uručivanjem registarskih pločica vlasniku vozila.

Obrazac prometne dozvole na svojoj naslovnici dobiva grb Republike Hrvatske.

Stanica za tehnički pregled vozila produžit će važenje prometne dozvole ako je vozilo tehnički ispravno i ako su plaćene propisane obveze i priložena prometna dozvola i dokaz o identitetu, a za vozila pravnih i ovlaštenje za produženje važenja prometne dozvole.

Novim pravilnikom definirano je da se nova prometna izdaje, uz sve dosadašnje razloge (ako se mijenja vlasnik vozila, prebivalište odnosno sjedište vlasnika vozila, registarska oznaka, vrsta, marka ili tip vozila, broj šasije i oblik karoserije) i ako se mijenja korisnik ili najmoprimac vozila, ime ili prezime, odnosno naziv vlasnika, korisnika ili najmoprimca vozila. 

Ako se promjenom adrese ne mijenja registracijsko područje vozila, promjena adrese upisuje se u prostor za napomenu prometne dozvole. 

U slučaju zamjene prometne dozvole u STP, nakon izdavanja nove prometne dozvole ”staru” prometnu dozvolu referent poništava bušenjem i vraća vlasniku vozila. Navedeno vrijedi u slučaju kada se nova prometna dozvola izdaje zbog popunjenosti, oštećenja i sl. U slučaju kada se mijenja vlasnik vozila ”stara” prometna dozvola poništava se i odlaže uz predmet registracije. 

Kao i do sada, vlasnik vozila može za svoje vozilo naručiti registracijsku pločicu po narudžbi ako je traženi registarski broj slobodan. U svakodnevnom radu STP, postupak narudžbe takvih registarskih pločica ostaje nepromijenjen. 

Još jedna od novostiu radu STP je naručivanje i izdavanje registarskih pločica po izboru.

Nakon što se vozilo registrira na registarsku pločicu po izboru, propisano je pravo korištenja pločice u trajanju od 5 godina. Nakon isteka prava, moguće je produžiti pravo korištenja ponovnom uplatom propisane naknade. 

Odredbe članaka 34. i 35. propisuju evidenciju i obrasce koji se koriste kod izdavanja pokusnih pločica. Nakon 1.1.2018. godine izvozne i pokusne pločice izdaju sve STP, neovisno o prebivalištu ili registracijskom području vlasnika vozila. 

Članak 47. 

 • Stanica za tehnički pregled vozila odjavit će vozilo ako vlasnik vozila priloži: 
 1. registracijske pločice,
 2. prometnu dozvolu radi evidentiranja odjave vozila,
 3. dokaz o identitetu, a za vozila pravnih osoba i ovlaštenje za odjavu vozila. 

Odjavu vozila obavljaju stanice za tehnički pregled vozila. Za odjavu vozila vlasnik prilaže prometnu dozvolu, registarske pločice i osobnu iskaznicu ili putovnicu. Za odjavu vozila u vlasništvu pravne osobe, osoba koja pristupa odjavi prilaže još i punomoć pravne osobe za odjavu. 

Odredbe članka 49. propisuju, kao i do sada, da će nadležna policijska uprava/postaja odjaviti vozilo ako od zadnje registracije prođe više od godine dana.

Kako je već ranije objašnjeno, registarske pločice se prilikom odjave vozila, na zahtjev vlasnika, čuvaju 90 dana. Ako ih vlasnik u propisanom rokune preuzme, STP će ih komisijski poništiti. 

Jedna od novosti u svakodnevnom poslovanju STP je izdavanje potvrda iz evidencije MUP-a. Potvrde koje je moguće izdati u STP su Uvjerenje koje zamjenjuje prometnu dozvolu ili knjižicu vozila i Uvjerenje o vlasništvu vozila. 

 

Komentari