Općina Rešetari i Općinsko vijeće formirali su Komisiju za imenovanje i preimenovanje ulica zbog niza nelogičnosti, jer bi svaka ulica trebala imati svoju k.č. što do sada nije tako. Kako načelnik, predlagatelj ove točke, želi pomoći Komisiji u radu ovim Javnim pozivom traži mišljenje i građana o novim nazivima ulica u samom postupku planiranja i određivanja imena ulica, trgova i javnih površina kako u mjestu Rešetari tako i u cijeloj Općini Rešetari.

Stoga, molimo građane da se u roku od 30 dana izjasne o prijedlogu naziva ulica putem službenog emaila Općine Rešetari opcina-resetari@sb.t-com.hr ili putem pošte na adresu Općina Rešetari, V. Nazora 30, Rešetari, 35400 Nova Gradiška ili osobno u Općinu Rešetari, V. Nazora 30, Rešetari.

                Javni poziv i mišljenje građana s područja ulica mjesta Rešetari

                              čije se ime ulice predlaže promijeniti

Općina Rešetari i Općinsko vijeće formirali su Komisiju za imenovanje i preimenovanje ulica zbog niza nelogičnosti, jer bi svaka ulica trebala imati svoju k.č. što do sada nije tako. Kako načelnik, predlagatelj ove točke, želi pomoći Komisiji u radu ovim Javnim pozivom traži mišljenje i građana o novim nazivima ulica u samom postupku planiranja i određivanja imena ulica, trgova i javnih površina kako u mjestu Rešetari tako i u cijeloj Općini Rešetari.

Stoga, molimo građane da se u roku od 30 dana izjasne o prijedlogu naziva ulica putem službenog emaila Općine Rešetari opcina-resetari@sb.t-com.hr ili putem pošte na adresu Općina Rešetari, V. Nazora 30, Rešetari, 35400 Nova Gradiška ili osobno u Općinu Rešetari, V. Nazora 30, Rešetari.

U naselju Rešetari predlaže se imenovanje novih ulica:

Ulica kč.br. 2403 sadašnjeg naziva Bana Josipa Jelačića ( ulica do Nove Gradiške) predlaže se imenovanje ulice u _____________________________

Ulica kč.br. 2415/1 sadašnjeg naziva Braće Radića (cesta uz potok -B. Radića do ITD-a) predlaže se imenovanje ulice u _____________________________

Ulica kč.br. 2439 sadašnjeg naziva Vladimira Nazora (ulica do groblja-Kukić) predlaže se imenovanje ulice u _____________________________

Ulica kč.br. 2416 sadašnjeg naziva Braće Radića – Antuna Petrovića (spoj ulica B, Radića -V. Nazora) predlaže se imenovanje ulice u___________________________

Ulica kč.br. 2427 sadašnjeg naziva Kralja Petra Krešimira ( kuća u ulici Vlada Mandušić) predlaže se imenovanje ulice u _____________________________

Ulica kč.br. 2409 sadašnjeg naziva B. Radića (Legin sokak) predlaže se

imenovanje ulice u _____________________________

Ulica kč.br. 1191/1 sadašnjeg naziva M. Gupca (dio ulice) predlaže se

imenovanje ulice u _____________________________

Ulica kč.br. *37/2 sadašnjeg naziva Vladimira Nazora (ulica za nogometno igralište) predlaže se imenovanje ulice u _____________________________

Ulica kč.br. 1327/8 sadašnjeg naziva Kralja Tomislava (ulica prema lovačkoj kući) predlaže se imenovanje ulice u _____________________________

Ulica kč.br. 164/5 sadašnjeg naziva Braće Radića (spoj ulica B. Jelačića i B. Radića) predlaže se imenovanje ulice u _____________________________

Ulica kč.br. 1695 sadašnjeg naziva Bana Josipa Jelačića ( ulica prema Reciklažnom dvorištu) predlaže se imenovanje ulice u _____________________________

Ulica kč.br. 1213/1 sadašnjeg naziva Vladimira Nazora ( Put za vodospremnik) predlaže se imenovanje ulice u _____________________________

Ulica kč.br. 2421, 2436 sadašnjeg naziva Vladimira Nazora (Ferići – preko potoka) predlaže se imenovanje ulice u _____________________________

Ulica kč.br. 2404 sadašnjeg naziva Bana Josipa Jelačića ( put u brdo – kod pok. Miće Bićanića) predlaže se imenovanje ulice u _____________________________

Ulica kč.br. 2419/2 sadašnjeg naziva Kralja Petra Krešimira IV ( ulica Buđguz) predlaže se imenovanje ulice u _____________________________

Komentari