Grad Nova Gradiška u suradnji s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje raspisao je natječaj za javne radove sa ciljem zapošljavanja nezaposlenih osoba s područja Grada Nova Gradiška na društveno korisnom radu. Programom je predviđeno zaposlenje za ukupno 55 osoba u trajanju od 6 mjeseci.

Prijave se podnose u zgradi Gradske uprave , trg kralja Tomislava 1(soba  broj 5 0 i 38, tel. 366-091) popunjavanjem obrasca za prijavu.

Rok za prijavu kandidata otvoren je od 29.03. do 5. 04. 2017.

Poziv i prijavnice  mogu se preuzeti OVDJE: http://www.novagradiska.hr/natjecaj-za-javne-radove/

Komentari