Novogradiška Gimnazija provodi još jedan vrijedan projekt pod nazivom „U školi otvorene kohezije“. Pilot projekt provodi Europska komisija preko Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. Riječ je o talijanskom projektu koji se provodi od 2013. godine, a odnosi se na građansko praćenje projekata financiranih i sufinanciranih iz fondova Europske unije, kohezijsku politiku EU- rad na ravnomjernom razvitku svih europskih regija te analiziranje dokumenata i javno dostupnih podataka o korištenju javnog novca.

– Izborna nastava Poduzetništvo provodi se u trećim i četvrtim razredima novogradiške Gimnazije, a vodi je profesorica Sanja Šimić. Istraživačka skupina se zove GIPovci- gimnazijski poduzetnici, zamjenica voditeljice je Sandra Hruban Bartolović, a voditelj učenika, Goran Terzić, 3.A razred.

Učenici kroz ovaj projekt, među ostalim, prate realizaciju projekta „Tehnološki inkubator Nova Gradiška“, najvećeg projekta Industrijskog parka Nova Gradiška i Brodsko-posavske županije. Projekt je podijeljen u 4 faze:

1. Prikupljanje podataka

2. Analiziranje podataka

3. Terensko istraživanje (otkazano zbog koronavirusa)

4. Prezentacija istraživanja- video uradak

Učenici su dosada završili 3 od 4 dijela, a zbog novonastale situacije s pandemijom koronavirusa,  umjesto terenskog istraživanja preko maila i telefona su kontaktirali nositelje projekta, voditeljicu i partnere.

Projekt proučavanja projekta koji je sufinanciran iz Europskog fonda za regionalni razvoj je idealan za poduzetničku skupinu jer istražuju svoj „poduzetnički teren“.

Učenici su razvijajući svoja istraživačka pitanja napisali članak Inkubiranje poslovnih mogućnosti, s nadom da će projekti kao Tehnološki inkubator i svi oni koji slijede, unaprijediti novogradiški kraj, spriječiti iseljavanje stanovništva te povećati gospodarsku konkurentnost, što je i cilj kohezijske politike EU.

Članak Projekt “U školi otvorene kohezije” prenosimo u cijelosti:

Projekt „U školi otvorene kohezije“

U Industrijskoj zoni Nove Gradiške, u tijeku je provedba projekta „Tehnološki inkubator Nova Gradiška“. Jesmo li ipak okrenuli leđa nerazvijenosti?

Brodsko-posavska županija je granična županija Republike Hrvatske. Rijeka Sava koja nas dijeli od Bosne i Hercegovine i povijesna baština „starih graničara“ povezani su s kretanjem Slavonaca- rijeka koja teče i predani rad uz nju i na zemlji, označavali su napredak i budućnost.

Ali plodno tlo, obilje šuma, vode, vinogradarstvo, etno-sela i imanja, prerađivačka industrija; nisu dovoljni za održavanje razine općeg dobra koja bi zaustavila iseljavanje radno sposobnih stanovnika. U razdoblju od 2014. do 2018. godine, prema podacima Državnog zavoda za statistiku, iz Brodsko-posavske županije su odselila 10 222 građanina. Gradovi Slavonski Brod i Nova Gradiška turiste privlače kao samo tranzitna mjesta, osobito tijekom ljetnih mjeseci, zbog blizine autoceste prema Zagrebu i jadranskoj obali. Ratna razaranja tijekom 1991.i 1992. godine te godine oporavka i globalna ekonomska kriza (2008. godine) ograničili su mogućnosti gospodarskog napretka. Ulaskom RH u Europsku uniju 2013. godine, otvara se put većem izvozu (metaloprerađivačka industrija, hrana, vino, namještaj…) te ulazimo u svijet europskih fondova. Prema podacima Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova EU, Brodsko-posavska županija je 2017., 2018. i 2019. godine zauzela 5., 11., i 9. mjesto po ugovorenim bespovratnim sredstvima u okviru Operativnog programa konkurentnosti i kohezije 2014.-2020.

Tehnološki inkubatori su važan element poduzetničke infrastrukture. Poduzetničke ideje su univerzalni pokretači razvoja lokalne zajednice i šireg zavičaja preko uključivanja tehnoloških, digitalnih, financijskih, administrativnih, ekoloških, ljudskih resursa u realizaciji istih.

Projekt „Tehnološki inkubator Nova Gradiška“ je prvi veliki projekt takvog tipa u Brodsko-posavskoj županiji koji je sufinanciran iz europskog fonda. Početak našeg Tehnološkog inkubatora seže u 2016. godinu kada je napisan i prijavljen za dobivanje bespovratnih sredstava u Europski fond za regionalni razvoj. (Poziv- Razvoj poslovne infrastrukture-zatvoren 31.12.2016.) Nositelj projekta je Industrijski park Nova Gradiška d.o.o, uz partnere Grad Nova Gradiška i Centar za tehnološki razvoj. Projekt su pripremali stručnjaci iz raznih područja koja su plodna tlo za poduzetničke inovacije- građevinarstvo, promet, strojarstvo, energetika, marketing. Svrha projekta „Tehnološki inkubator Nova Gradiška“ je razvoj poduzetničko-poslovne infrastrukture koja je temelj za razvoj poduzetništva i investicijske klime koji šire društvenu korisnost preko stvaranja radnih mjesta i kvalitetnog upravljanja zavičajnim resursima i okolišem. Projekt je odobren i potpisan 2017. godine, a predviđeni završetak gradnje inkubatora te njegovo otvaranje je u lipnju tekuće godine. Tehnološki inkubator je kompleksan poslovni, poduzetnički i ulagački pothvat. Uključuje korištenje javnog novca, planiranje i izradu budžeta, predviđanje potrebnih resursa za njegovu provedbu. Margaret Thacher, premijerka Velike Britanije od 1979. do 1990. godine je jednom prigodom izjavila da javni novac kao takav ne postoji, postoji samo naš novac, koji se preko poreza, davanja, prireza i nameta „slijeva“ u državnu blagajnu. To je novac građana i vrlo je važno koristiti ga za dobrobit svih nas i realizirati europske projekte koji su visokokvalitetni, koji potiču lokalnu inovativnost i otvaranje novih tvrtki. Ukupna vrijednost projekta izražena je u kunama- 29.211.218, 00 (bez PDV-a), a iznos bespovratnih sredstava iz EU je 19.945.084,25 HRK. Novac se „povlači“ tako da se prvo utroše sredstva za određene projektne aktivnosti da bi se zatim „metodom nadoknade“ taj novac tražio od Provedbenih tijela. (nadležno Ministrarstvo iz RH i SAFU- Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU, sustav eFondovi) Pri pokretanju provedbe projekta, nositelj projekta otvara poseban račun u banci namijenjen isključivo za dotični projekt. Utrošeni novac mora imati povezanost s projektom, a evidencija se vodi preko računa, ugovora, dokumenata, knjigovodstva. Dokumentacija projekta je otvorena i vidljiva na mrežnoj stranici www.strukturnifondovi.hr- arhiva natječaja, informacije o potpisanim ugovorima Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020“ te na mrežnoj stranici proračuna Europske unije pod nazivom Sustav financijske transparentnosti, podaci za dobivena sredstva iz Europskog fonda za regionalni razvoj, od 2010. godine. Dostupne informacije su: tko je dobio financijska sredstva, zašto, iz kojeg dijela EU proračuna, gdje se korisnik nalazi, koje je godine dobio sredstva, financijski izvještaji. Svi ti podaci otvaraju nove informacije i podatke. Npr., mogućnosti daljnjeg financiranja i sufinanciranja projekata, kako se „puni“ proračun Europske unije, itd. Na mrežnom mjestu strukturnih fondova preko raznih rubrika su predstavljeni projekti financirani i sufinancirani iz europskih fondova. Primjeri rubrika su: „Natječaji“, „Upute za prijavitelje“, „Poziv na dostavu projektnih prijedloga“, „Razvoj poslovne infrastrukture“. Za projekt „Tehnološki inkubator Nova Gradiška“ se pišu financijska izvješća; o napretku projekta, o provedbi te će se pisati nakon provedbe. Izvješća se podnose posredničkojm tijelu razine 2- već spomenutom SAFU. Korisnik sredstava javnog novca iz EU fondova (i partneri) je isto tako dužan dostaviti sve informacije o provedbi projekta i nadležnom Ministarstvu (posredničko tijelo 1) i Europskoj komisiji, Europskom revizorskom sudu i/ili osobama koje su oni ovlastili, Europskom uredu za borbu protiv prijevara, Tijelu za ovjeravanje, Tijelu za reviziju. Uključenost suradnika na projektu je široka i pokriva mnoga područja; Brodsko-posavska županija, Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu, Industrijsko-obrtnička škola Nova Gradiška, tvrtka Tera Tehnopolis d.o.o. Osijek (promicanje novih tehnologija, inovacija, poduzetništva), Hrvatska gospodarska komora, Obrtnička komora Brodsko-posavske županije, Centar kompetencija za napredno inženjerstvo Nova Gradiška d.o.o. Međusuradnja je počela i prije nego je projekt odobren, a trajanje projekta od 34 mjeseca (rujan 2017.-lipanj 2020.) nije toliko dug period zbog raznih tržišnih uvjeta na koje se ne može utjecati. (npr. variranje cijena izvođenja građevinskih radova te cijena nabave opreme za inkubator) U uskoro uređenim prostorima: modularno proizvodno-servisnim prostoru od 2.900 m2 od 28 jedinica, veličine od 47m2 do 151m2 i uredskim prostorima od 542m2 od 24 jedinica veličine 12,5 m2 do 36m2, mikro, mali i srednji poduzetnici će razvijati znanja i vještine kroz ne samo lokacijsku, već i digitalno-organizacijsku potporu, što je vjetar u leđa samozapošljavanju, zapošljavanju, održivom razvoju, koji su glavne polazišne točke kohezijske politike Europske unije. Projekt „Tehnološki inkubator Nova Gradiška“ osim pogodnosti za poduzetnike, ponudit će suradnju i srednjoškolcima i studentima čije inovacije i ideje doprinose gospodarskom potencijalu Brodsko-posavske županije i Republike Hrvatske. Izjava staro-rimskog pjesnika Ovidija iz 1. st. pr.K. poticajna je za suvremene radnike koji žele napredovati i otvarati nove putove: „Neka ti udica uvijek bude bačena. U jezeru u kojem najmanje očekuješ pojavit će se riba“.

U potrazi smo za novim izazovima koji će promijeniti postojeće stanje i udaljiti nas od početne točke- zadnjih mjesta u raznim rubrikama i grafovima nerazvijenosti regija. Projekt „Tehnološki inkubator Nova Gradiška“ kojeg pratimo preko građevinskog aspekta, uslužnog, poslovnog i promidžbenog, može dati cjelovitu sliku uporabljivih podataka za daljnje istraživanje i saznanja.

Upućujemo na naš blog- https://gipovciprojekt123.blogspot.com/2020/01/u-skoli-otvorene-kohezije.htm/, FB stranicu Gimnazija Nova Gradiška-U školi otvorene kohezije, Instragram https://www.instagram.com/gimnazijski.poduzetnici i Twitter https://twitter.com/GIPovci gdje objavljujemo zanimljivosti o projektu „U školi otvorene kohezije“.

Komentari
Prethodni članakU općini Rešetari idu dalje: Postavljene besplatne WIFI pristupne točke
Sljedeći članakBožinović: Od ponoći se ublažava mjera e-propusnica