Gradsko vijeće Grada Nove Gradiške na 8. sjednici održanoj 26. travnja 2018. godine donijelo je Odluku o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području grada Nove Gradiške.

Izbori će se održati u nedjelju 3. lipnja 2018. godine.

Nakon raspisivanja izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području grada Nove Gradiške, na novouređenoj stranici Grada osvanule su  pravovaljane zbirne i kandidacijske liste za pojedina područja na kojima se provode mjesni odbori. 

Pravovaljane zbirne i kandidacijske liste možete otvoriti klikom na pojedini Mjesni odbor:

  1. MO Ban Josip Jelačić
  2. MO Ljudevit Gaj
  3. MO Jug
  4. MO Urije
  5. MO Zrinski-Frankopan
  6. MO Kovačevac
  7. MO Ljupina
  8. MO Prvča

Zanimljivo je kako su se za izbore na Mjesne odbore ovoga puta prijavili uglavnom članovi SDP-a i HDZ-a. 

Više informacija o izborima za Mjesne odbore možete pronaći OVDJE.

 

Komentari