Na temelju Programa stručnog osposobljavanja i zapošljavanja hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji za razdoblje od 2018. do 2020. godine, a u cilju olakšavanja pristupa tržištu rada, resocijalizacije i socijalnog uključivanja hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji kroz zadruge, Ministarstvo hrvatskih branitelja objavilo je Javni poziv za dodjelu potpora radu zadruga hrvatskih branitelja koji će biti otvoren do 9. listopada 2019. godine. Za potporu temeljem navedenog Javnog poziva mogu se kandidirati zadruge hrvatskih branitelja koje su registrirale svoju djelatnost na području Republike Hrvatske do 10. rujna 2019. godine, a koje do sada nisu koristile potporu kroz Mjeru poticanja osnivanja zadruga hrvatskih branitelja odnosno Mjeru potpore radu zadruga hrvatskih branitelja.

Novčana potpora iznosi do 150.000,00 kn, uključujući i navedeni iznos. Iznimno, podnositelji zahtjeva koji su certificirani za ekološku proizvodnju mogu ostvariti do 20% veći iznos novčane potpore odnosno do najviše 180.000,00 kn.

U Državnom proračunu za 2019. godinu osigurana su sredstva za odobravanje najmanje 5 zahtjeva zaprimljenih po ovom pozivu. Zahtjevi se podnose na adresu: Ministarstvo hrvatskih branitelja, Trg Nevenke Topalušić 1, Zagreb, putem pošte ili osobno, u zatvorenoj omotnici s naznakom „Javni poziv za dodjelu potpora radu zadruga hrvatskih branitelja“.

Informacije o uvjetima korištenja potpore i načinu podnošenja zahtjeva dostupne su u Ministarstvu hrvatskih branitelja, na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja (branitelji.gov.hr) u dijelu Aktualni javni pozivi, u Područnoj jedinici HYPERLINK “https://branitelji.gov.hr/o-ministarstvu/djelokrug-ministarstva-925/direktna-komunikacija-959/centri-za-psihosocijalnu-pomoc-i-podrucne-jedinice-ministarstva-731/731” Ministarstva hrvatskih branitelja i županijskom CentruHYPERLINK “https://branitelji.gov.hr/o-ministarstvu/djelokrug-ministarstva-925/direktna-komunikacija-959/centri-za-psihosocijalnu-pomoc-i-podrucne-jedinice-ministarstva-731/731” za psihosocijalnu pomoć u Slavonskom Brodu (tel: 035/447-363), te u županijskom CentruHYPERLINK “https://branitelji.gov.hr/o-ministarstvu/djelokrug-ministarstva-925/direktna-komunikacija-959/centri-za-psihosocijalnu-pomoc-i-podrucne-jedinice-ministarstva-731/731” za psihosocijalnu pomoć u Novoj Gradiški (tel: 035/362-154).

Foto: narod.hr

Komentari