Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije u skladu sa Zakonom o potpomognutim područjima upravlja razvojem potpomognutih područja Republike Hrvatske.

Cilj upravljanja razvojem potpomognutih područja je doprinijeti njihovom gospodarskom i ukupnom razvoju, te stvoriti pretpostavke za jačanje konkurentnosti i ostvarenje vlastitih razvojnih potencijala. Ovaj cilj uključuje aktiviranje svih dionika koji svojim radom pridonose razvoju potpomognutih područja i njihovu gospodarsku oporavku, što je preduvjet ostvarivanja povratka iseljenog stanovništva, smanjenja negativnog demografskog trenda i ostvarivanja održivog razvoja ovih područja. Program je koncipiran kao odgovor na razvojne prioritete lokalne i područne razine i predstavlja podršku u unapređenju i razvoju društvene, javne, komunalne, socijalne i gospodarske infrastrukture.

Sredstva za provedbu ovog Programa u 2020.godini osigurana su u Državnom proračunu. Program se provodi po metodologiji ESI fondova, čime se izravno doprinosi jačanju i daljnjem razvoju administrativnih kapaciteta samih korisnika, s ciljem učinkovitijeg povlačenja sredstava ESI fondova.

Korisnici sredstava su jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koje su stekle status potpomognutog područja i njihove ciljane skupine koje nakon provedbe projekta preuzimaju inicijativu daljnjeg širenja aktivnosti i prepoznatih prioriteta za potrebe lokalnog stanovništva.
Na natječaj su se javile i općine s područja Brodsko-posavske županije, a odobreno je sufinanciranje 23 projekta (popis s odobrenim iznosima sufinanciranja u nastavku):

📍Slavonski Šamac

Izgradnja kolnika u ulici Hrvatskih branitelja

350.000,00 KN

📍Sikirevci

Izgradnja cestovnog kolnika u ulici Ljudevita Gaja

150.000,00 KN

📍Davor

Rekonstrukcija nasipa i izgradnja prometnica, biciklističkih i pješačkih staza i šetnica na nasipu u Davoru

350.000,00 KN

📍Vrbje

Sanacija kolnika u Ratarskoj ulici

200.000,00 KN

📍Nova Gradiška

Rekonstrukcija ulice Ivana Domca

200.000,00 KN

📍Podcrkavlje

Rekonstrukcija nerazvrstane ceste u Tomici – odvojak Vinogradske ulice

200.000,00 KN

📍Bebrina

300.000,00 KN

📍Vrpolje

Rekonstrukcija i dogradnja građevine javne i društvene namjene za djecu i mlade u Čajkovcima

350.000,00 KN

📍Stara Gradiška

Sanacija nerazvrstane ceste u naselju Gornji Varoš

180.000,00 KN

📍Rešetari

Rekonstrukcija nerazvrstane ceste u Ulici braće Radić

200.000,00 KN

📍Okučani

Izgradnja nerazvrstane ceste u Okučanima

450.000,00 KN

📍Gornji Bogićevci

Sanacija nerazvrstane ceste ulice Smrtić – Gornji Bogićevci

350.000,00 KN

📍Sibinj

Izgradnja prometnice unutar zone malog gospodarstva, glavni i zapadni odvojak

300.000,00 KN

📍Garčin

rekonstrukcija i dogradnja Društvenog doma u Garčinu

300.000,00 KN

📍Nova Kapela

Uređenje ceste prema dječjem vrtiću Zvončić

250.000,00 KN

📍Brodski Stupnik

Izgradnja Lovačke kuće s vidikovcem

160.000,00 KN

📍Velika Kopanica

Rekonstrukcija doma u Velikoj Kopanici

400.000,00 KN

📍Gornja Vrba

Uređenje prilazne ceste i ulaznog platoa oproštajne građevine na groblju u Gornjoj Vrbi

200.000,00 KN

📍Brodsko-posavska županija

Modernizacija odjela za ginekologiju i opstetriciju OB Nova Gradiška

120.000,00 KN

📍Oprisavci

Rekonstrukcija Društvenog doma u Svilaju

180.000,00 KN

📍Staro Petrovo Selo

Rekonstrukcija dijela nerazvrstane ceste u Štivici

350.000,00 KN

📍Cernik

Sanacija krovišta Područne škole Šumetlica

200.000,00 KN

📍Klakar

Izgradnja nove Crkvene ulice u Klakaru

250.000,00 KN

Komentari