Državno izborno povjerenstvo zaprimilo je sve kandidacijske liste za sve izborne jedinice u Republici Hrvatskoj, a za zastupnike u Sabor RH.
Evo izbornih lista prema abecednom redu u 5. izbornoj jedinici:

1. AUTOHTONA – HRVATSKA STRANKA PRAVA – A – HSP

1. ZORAN MAREKOVIĆ

2. TOMISLAV FILIPOVIĆ

3. MIRKO TADIĆ

4. BRANKA ŠARIĆ

5. DAVOR MEŠTROVIĆ

6. KREŠIMIR ĆORKOVIĆ

7. DANIJEL STRIČEVIĆ

8. JOSIP ČIŠ

9. IVICA SOPČEK

10. STJEPAN KRSTANAC

11. KRUNOSLAV PAŠA

12. FRANJO MARIJANOVIĆ

13. LUCIJA LOVOŠEVIĆ

14. KATA KARDUM

2. “BANDIĆ MILAN 365 – STRANKA RADA I SOLIDARNOSTI”
DEMOKRATSKA PRIGORSKO – ZAGREBAČKA STRANKA – DPS,DEMOKRATSKA STRANKA ŽENA – DSŽ
HRVATSKA EUROPSKA STRANKA – HES, HRVATSKA RADNIČKA STRANKA – HRS
HRVATSKA STRANKA ZELENIH – EKO SAVEZ – ZELENI ISTARSKI DEMOKRATI – DEMOCRATICI ISTRIANI – ID – DI, MEĐIMURSKA STRANKA – MS, NEZAVISNI SELJACI HRVATSKE – NSH
NOVI VAL – STRANKA RAZVOJA – NOVI VAL, STRANKA UMIROVLJENIKA – SU
UMIROVLJENIČKA DEMOKRATSKA UNIJA – UDU, ZELENI SAVEZ – ZELENI ZELENA STRANKA – ZS

1. STJEPAN SUČIĆ, mag. ing.

2. PETAR BAŠIĆ, prof.

3. dr. sc. MILAN BITUNJAC, dr. med.

4. JOZO GAVRAN, dipl. ing.

5. MIRJANA SEMENIĆ RUTKO, dr. med.

6. IVO SERDAR

7. ŽELJKA LENIĆ

8. ŽELJKO SLADETIĆ

9. RUŽICA JANKOVIĆ

10. KATARINA ZELIĆ, mag. oec.

11. VINKO KUZMIĆ

12. SUADA LUKAŠ

13. IVAN ANTUNOVIĆ

14. TEA GRGIĆ, mag. iur.
3. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ, HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – HSS
HRVATSKA STRANKA PRAVA DR. ANTE STARČEVIĆ – HSP AS, BLOK UMIROVLJENICI ZAJEDNO – BUZ
HRVATSKA SOCIJALNO – LIBERALNA STRANKA – HSLS, HRAST – POKRET ZA USPJEŠNU HRVATSKU
HRVATSKA DEMOKRŠĆANSKA STRANKA – HDS, ZAGORSKA DEMOKRATSKA STRANKA – ZDS
1. BOŽO GALIĆ

2. PERO ĆOSIĆ

3. FRANJO LUCIĆ

4. TOMISLAV ČULJAK

5. DANIJEL MARUŠIĆ

6. MARIJA BUDIMIR

7. PERO ĆORIĆ

8. STEVO CULEJ

9. ALOJZ TOMAŠEVIĆ

10. DAVOR VLAOVIĆ

11. DAVOR MILIČEVIĆ

12. LJUBICA MAKSIMČUK

13. STIPO LEMEŠIĆ

14. ANTONIJA JOZIĆ

4. HRVATSKA KONZERVATIVNA STRANKA – HKS, HRVATSKA STRANKA PRAVA – HSP
OBITELJSKA STRANKA – OS
1. MARIJAN PAVLIČEK

2. MARINA LOGARUŠIĆ

3. JOSIP PAVIĆ

4. ŽELJKO JAMBREK

5. MIRELA MEZAK

6. VINKO JOZIĆ

7. MARTIN KORDIĆ

8. IVAN RAJIČ

9. IVANA ŠVAGANOVIĆ MILOŠEVIĆ

10. KRISTINA BARTOLIĆ SMODEJ

11. BOJAN KNEŽEVIĆ

12. ANTONELA KOVAČEVIĆ

13. KATARINA ŠOLTES

14. ANTO ŽAGRIĆ

5. MOST NEZAVISNIH LISTA – MOST

1. TOMISLAV PANENIĆ, univ. spec.oec.

2. IVICA MIŠIĆ

3. IVICA TEČER, dipl. oec.

4. DARKO POSARIĆ, dipl. ing.

5. ANTE ORLOVIĆ, bacc.

6. ANTO GUTIĆ, bacc.

7. SILVIJA RAGUŽ, dipl. ing.

8. TATJANA BOŠNJAK, dipl. iur.

9. IVAN ŠAPINA

10. IVAN PEIČEVIĆ, dipl. iur.

11. SNJEŽANA KLARIĆ, prof.

12. GABRIJELA BABIĆ

13. MARIJANA BRTAN

14. RUŽICA VUKOVAC, dipl. iur.
6. NARODNA STRANKA – REFORMISTI – REFORMISTI NAPRIJED HRVATSKA! – PROGRESIVNI SAVEZ IVE JOSIPOVIĆA
STRANKA HRVATSKIH UMIROVLJENIKA – UMIROVLJENICI, ZELENI FORUM, DUBROVAČKI DEMOKRATSKI SABOR – DDS

1. JADRANKA KOSOR

2. DAMIR GAŠPAROVIĆ

3. MELITA MILENKOVIĆ

4. MARKO ŠARIĆ

5. DUBRAVKO PAVLOVIĆ

6. IVO KRIŠTIĆ

7. dr. sc. KRISTINA ČELIĆ

8. MIRELA MILETIĆ

9. SMILJKA ŠAKIĆ

10. MARIJA BORIĆ HRVOJ

11. TOMISLAV KOMLJENOVIĆ

12. MIRNA HEĆIMOVIĆ

13. MIRJANA MIHELJA

14. NIKOLA LJUBAN

7. ODRŽIVI RAZVOJ HRVATSKE – ORaH

1. TATJANA FABRIČNI GALIĆ

2. MLADEN SUDAR

3. JADRANKA ĆORLUKA

4. DINKO SMOJVIR

5. ANITA ODOBAŠIĆ

6. ANDREJ GEORGIEVSKI

7. KARMELA ROMIĆ

8. ADAM BAŠIĆ

9. KATARINA MARIJIĆ

10. DEJAN IVANKOVIĆ

11. JAVORKA JOKIĆ

12. ZLATKO MARKOVINOVIĆ

13. BLANKA PERKOVIĆ

14. DANIEL PULIĆ

8. U IME OBITELJI – PROJEKT DOMOVINA

1. IVAN ĆALETA, dipl. ing.

2. KATARINA PERIĆ, mag.iur.

3. SILVIO GOLUBOVIĆ, dipl.theol.

4. IVANA JURIĆ

5. IVAN MAMIĆ, bacc.admin.publ.

6. VESNA FILIPOVIĆ

7. ZORAN FRANJIĆ

8. MARIJANA VOJNIĆ

9. IVAN SUDAR

10. SNJEŽANA GALOVIĆ

11. IVAN ZOVAK

12. GORAN MOLNAR

13. VESNA SLOBOĐAN

14. KREŠO ŽARKOVIĆ

9. AKCIJA MLADIH – AM

1. DARJAN BUKOVIĆ, bacc.oec.

2. MARINA LEŠIĆ

3. VANJA LOPAR

4. TONI KNEZ

5. SLAVEN DŽAKULA

6. DALIBOR FUĆAK

7. ANA TOMIĆ

8. ALEKSANDRA ČANIK

9. DORA VUKIČEVIĆ

10. DALIBOR BIJELIĆ

11. VANJA ALEMPIJEVIĆ

12. DAVOR LUŠTICA

13. VLATKA MARIČIĆ

14. DANIJELA SAKIĆ

10. HRVATSKA KRŠĆANSKA DEMOKRATSKA UNIJA – HKDU, HRVATSKA DEMOKRATSKA STRANKA,
NACIONALNI DEMOKRATI – ND

1. NINA BOBINAC

2. KATARINA SATLER

3. DAJANA PELAN

4. VERICA KRAMPAČ

5. IVANA ZMIŠA HABAZIN

6. DENIS DLESK

7. MILENKO DIMAČ

8. DEMIR LONIĆ

9. REFIK JAHIĆ

10. ANTE KUTIJA

11. LIDIJA STANKO

12. STJEPAN ZMIŠA

13. DRAŽEN RADOVIĆ

14. GORAN BOBOVEC

11. HRVATSKI DEMOKRATSKI SAVEZ SLAVONIJE I BARANJE – HDSSB
1. DRAGAN VULIN, mag. ing. el.

2. JOSIPA MILIČEVIĆ

3. DUBRAVKO KOLUNDŽIĆ, dipl. ing.

4. DAVOR PAVELIĆ, dipl. oec.

5. BOŽIDAR BOSANČIĆ, mag. prim. educ.

6. mr. sc. SLAVICA JELINIĆ

7. VLADIMIR MILKOVIĆ, dipl. politolog, prof.

8. JOSIP MIKŠIĆ

9. DARKO LORGER, dipl. ing. el.

10. DAMIR BESEDNIK

11. DUBRAVKO GUBIĆ, ing.

12. LJILJANA BANOŽIĆ

13. MARIN MEDVED

14. ZORAN VINKOVIĆ, ing.

12. SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP, HRVATSKA NARODNA STRANKA – LIBERALNI DEMOKRATI – HNS, HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA – HSU, HRVATSKI LABURISTI – STRANKA RADA AUTOHTONA – HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – A – HSS, ZAGORSKA STRANKA – ZS

1. ZDRAVKO RONKO

2. TIHOMIR JAKOVINA

3. MARIJA ILIĆ

4. PREDRAG MATIĆ

5. DAMIR RIMAC

6. IVICA MANDIĆ

7. BILJANA GAĆA

8. MLADEN HUBER

9. ROBERTO LUJIĆ

10. EMINA BERBIĆ KOLAR

11. MARINKO LUKENDA

12. ANICA BIRAČ

13. VERA BOŠNJAK

14. MARTINA VLAŠIĆ

13. ŽIVI ZID

1. DAMIR TRNAČIĆ

2. KRISTINA HELD

3. IVAN ČAVLOVIĆ

4. IVAN BANDIĆ

5. NIKOLINA DUBIEL

6. PAVAO JOSIĆ

7. ANA HRUŠKA

8. DOMAGOJ CVITKOVIĆ

9. MARIJANA TORDINAC

10. DAMIR JANEŠ

11. HELENA ŠIMETIĆ

12. DALIBOR KUJUNDŽIĆ

13. VANDA JOSIĆ

14. ALEN KOSOVAC

Komentari
Prethodni članakDođe li HDZ na vlast već u prve dvije godine morat će da bi smanjili PDV rezati mirovine i 230 kuna mjesečno
Sljedeći članakGrađani imaju pravo kako će Predsjednica imenovati mandatara