U sklopu projekta WiFi4Eu u Općini Cernik postavljeno je 10 antena za besplatni bežični internet. Antene su postavljene na 5 lokacija, na svaku lokaciju postavljene su dvije antene.

Program “WiFi4EU” koji provodi Europska komisija, namijenjen je svim zemljama članicama EU, a odnosi se na 100%-tno sufinanciranje izgradnje WiFi infrastrukture za jedinice lokalne samouprave na lokacijama kao što su trgovi, parkovi, knjižnice, muzeji, javne ustanove, zdravstveni centri.

Potpora dolazi u obliku vaučera vrijednosti 15.000 EUR po prijavitelju kojim su plaćeni izgradnja i oprema, a Europska komisija vrijednost vaučera plaća izvršitelju radova/dobavljaču opreme, koji je registriran na portalu Europske komisije vezanom uz WiFi4EU inicijativu.

Postavljene antene odašilju signal 360 stupnjeva, a nalaze se na sljedećim lokacijama: zgrada Općine Cernik, Dječji vrtić, Franjevački trg, Oš “Matija Gubec”, Slavin dom – Ambulanta.

Zahvaljujući projektu, postavljene antene pokrivaju užu jezgru mjesta Cernik, mjesta koja su i najposjećenija jer se u tom krugu nalaze dječja igrališta, škola, vrtić, park kao i ambulanta u Cerniku.

Izvođač radova je Callidus grupa d.o.o.

Komentari