ŽENSKA MREŽA HRVATSKE obratila se pismom mandataru Oreškoviću u kojemu apelira da štiti ženska prava te da ne imenuje ministrima Antu Ćorušića, Stjepana Šterca i Borisa Kunsta.

“Ženska mreža Hrvatske okuplja više od 30 organizacija koje zagovaraju i direktno štite prava žena. Obraćamo Vam se kao mandataru za sastav nove Vlade Republike Hrvatske i pozivamo da u odlučivanju o izboru članova i članica Vaše Vlade vodite računa o rodnoj ravnopravnosti, te o tome da u Vladu i druga državna tijela ne uđu osobe koje su svojim dosadašnjim djelovanjem i izjavama pokazale namjeru smanjivanja već postignute razine rodne ravnopravnosti i ženskih ljudskih prava.

Zabrinute smo najavama, u kontekstu pregovora oko formiranja Vlade, o ukidanju zakona kojima su osigurana temeljna ženska prava na seksualno i reproduktivno zdravlje, posebno pravo na slobodno odlučivanje o rađanju djece i umjetno potpomognutu oplodnju.

Imajući u vidu najmanji broj izabranih zastupnica u Hrvatski sabor od 2000. godine, zabrinute smo da, prema najavama, buduća Vlada neće imati potpredsjednicu, te da je svega nekoliko ministarskih mjesta namijenjeno ženama.

Odlučno smo protiv imenovanja u Vladu Republike Hrvatske osoba koje javno zagovaraju diskriminirajuću politiku i smanjivanje već dostignutih prava žena. Riječ je o osobama koje u svojim javnim istupima zagovaraju ili najavljuju donošenje zakona i javnih politika kojima bi se kršile ustavne i zakonodavne odredbe o ravnopravnosti spolova.

Ćorušić je za model koji zabranjuje prekid trudnoće na zahtjev žene

Govoreći konkretno, riječ je o kandidatu za ministra zdravlja, Anti Ćorušiću, kandidatu za vođenje novog ministarstva demografske obnove, Stjepanu Štercu, te o kandidatu za ministra rada Borisu Kunstu. Između ostaloga, Boris Kunst je poznat po svom dugogodišnjem zalaganju za legalizaciju prostitucije. Ante Ćorušić je najavio ukidanje Zakona o zdravstvenim mjerama za ostvarivanje prava na slobodno odlučivanje o rađanju djece iz 1978. godine i uvođenje tzv. Poljskog modela koji drastično reducira prava žena na pobačaj, kao i prava partnera i obitelji na odlučivanje o broju djece.

Poljski model koji zabranjuje prekid trudnoće na zahtjev žene, doveo je do porasta broja ilegalnih pobačaja i tzv. abortus turizma. Uz smanjivanje prava žena takav model dovodi do povećanja ekonomske i socijalne nejednakosti, jer pobačaj postaje nedostupan  siromašnim ženama i obiteljima, ženama slabijeg imovinskog statusa te drugim ženama u nepovoljnom položaju u društvu. Dakle, pitanje prekida trudnoće i odgovornog spolnog ponašanja prebačeno je u tzv. sivu zonu što za sobom povlači još veću diskriminaciju i još dublje društvene podjele.

U javnom istupu Ante Ćorušić je također najavio ukidanje Zakona o medicinski potpomognutoj oplodnji i upotrebu zamrzavanja embrija, što će za posljedicu opet imati diskriminaciju žena jer sve žene ne mogu sebi priuštiti liječenje neplodnosti u inozemstvu.

Ovakve najave smatramo opasnima i u suprotnosti s ustavnom vrednotom ravnopravnosti spolova i jednakosti svih građana i građanki RH. Takvi su stavovi suprotni i međunarodnim konvencijama kojih je Hrvatska obveznica provedbe, prije svega UN „Konvencije o eliminaciji svih oblika diskriminacije žena“ (CEDAW, 1979.) te  Rezolucije Vijeća Evrope 1464 (2005) „Žene i religija u Evropi”.

Poštovani gospodine Oreškoviću, pozivamo Vas da prilikom formiranja i vođenja Vlade RH vodite računa da je zadaća  Vlade  štititi prava žena, te provoditi politiku ravnopravnosti spolova i jednakosti svih građana i građanski RH.

Koordinatorice Ženske mreže Hrvatske

Biserka Momčinović

Đurđica Kolarec

Mirjana Kučer

Nela Pamuković

Sanja Juras

Na znanje:

Tomislav Karamarko, predsjednik HDZ-a

Božo Petrov, predsjednik Mosta”

Komentari
Prethodni članakPOPIS PRISLUŠKIVANIH NOVINARA PO REDAKACIJAMA, među njima i Đurđa Aleksić, Radio Nova Gradiška.
Sljedeći članakCrkva Sv. Marka Evanđelista Zagreb u nedjelju 10. siječnja u 18,00 sati bit će misa zaTita