Udruga za prevenciju socijalnopatološkog ponašanja mladih provodi projekt “Centar za razvoj djece i mladih”. Provedba projekta počela je 06.04.2020.godine i traje do 06.04.2022.godine. Dvogodišnji projekt provode u partnerstvu s: Udruga za autizam Sunce ( Nova Gradiška), Udruga za rad s mladima “BREZA” (Osijek), Dječji vrtić Radost (Novska) i “MI” Udruga roditelja djece i osoba s poteškoćama u razvoju. Ukupna vrijednost projekta je 1.470.411,00 kuna. Projekt je financiran iz sredstava Europske unije, Socijalnog fonda u iznosu od 1.470.411,00 kuna.

 

Korisnici projekta: djeca i mladi te njihovi članovi obitelji. U Novoj Gradiški se u prostoru Udruge “PREVENCIJA” i Udruge za Autizam Sunce provode sljedeće aktivnosti za djecu i mlade: Eko igraonica Glazbena igraonica Logoterapija Senzorna terapija Savjetovanje i psihosocijalna podrška, te Psihološka podrška za osnaživanja članova njihove obitelji. Brain Gym radionice u trajanju 11 mjeseci provodit će se u Novoj Gradiški i kod partnera na projektu u Novskoj, Osijeku i Požegi. Sve aktivnosti projekta su besplatne za korisnike

-” Ovakvih socijalnih usluga nema na našem području, kroz posljednjih šest mjeseci ispunili smo broj očekivanih korisnika koji je trebao biti kroz dvije godine. Trenutno imamo 40 korisnika, a cilj je 50-ak. Partneri još nisu krenuli s radom, oni se uključuju kasnije. Odaziv je velik, potrebne su socijalne usluge na našem ali i širem području. Lakše je roditeljima u sustavu koji nije institucionalni. Pružatelji socijalnih usluga mogu odlično prilagoditi svoj rad pa i u ovo pandemijsko vrijeme. Pridržavamo se epidemioloških mjera, imamo jedan povjerljiv kontakt s našim korisnicima, jako smo zadovoljni kako sve napreduje i ide svojim tijekom bez obzira na okolnosti. Proveli smo anketu kako bi procijenili zadovoljstvo sudjelovanjem, rezultati su zadovoljavajući. Uvijek se jednostavno dogovorimo za termin s korisnicima, a termini su traženi i popunjeni. Radimo najviše s djecom koja imaju poteškoće u razvoju, pomažemo se s projektom u kojemu je uključen i dječji psiholog koji radi s roditeljima. Pronalazimo rješenja i odgovaramo na sve zahtjeve naših korisnika,” – rekla je predsjednica udruge Aleksandra Grubač, zadovoljna provedbom projekta i odazivom roditelja. 

U sklopu provedbe projekta Centar za razvoj djece i mladih Udruga “PREVENCIJA” je nabavila i sustav za Neurofeedback koji će stručnjaci angažirani na projektu koristiti u svojem radu s korisnicima po završetku edukacije za Neurofeedback.

-” Oprema je kupljena, edukacija je provedena u studenome prošle godine. Sad je vrijeme da se tretman počne provoditi. To je novija metoda rada, računalo i program rade na disfunkcijama u impulsima, na način da korisnik aktivno sudjeluje u tome. Kroz video igricu ili video, korisnik prati rad svog mozga i komunicira s terapeutom. Na taj se način dolazi do točke odstupanja na kojoj se radi. Korisnik sam vidi što se događa, i može percipirati kako se osjeća u tom trenutku,” – dodala je Grubač.

 

Komentari