U Pakracu u ponedjeljak 02. travnja 2012. godine održan Info dan Agencije za mobilnost i programe Europske unije. Predstavljen program “Mladi na djelu” i “Program za cjeloživotno učenje”. Organizator Srpski demokratski forum – Pakrac u sklopu provedbe projekta “Sudjelovanje građana u razvoju demokracije i unaprjeđenju ljudskih prava na lokalnom nivou”.

Program “Mladi na djelu” i “program za cjeloživotno učenje” danas su predstavljeni u gradskoj vijećnici u Pakracu na Info danu Agencije za mobilnost i programe Europske unije. Prezentacije su organizirane u okviru suradnje Lokalnih vijeća za razvoj zajednice Pakrac-Lipik i Okučani, Srpskog demokratskog foruma Pakrac i Zaklade “Slagalica” iz Osijeka. Nazočni su bili, osim prezentera Ivane Plačko i Branke Kaselj iz Zaklade “Slagalica” i predstavnici udruga, vijeća nacionalnih manjina, kulturno-umjetničkih društava, organizacija civilnog društva, te institucija iz Pakraca, Lpika i Okučana.

Svrha djelovanja Zaklade „Slagalica“ je unaprjeđenje kvalitete života građana promoviranjem multikulturalnosti, socijalne i ekonomske stabilnosti, razvoja socijalnog kapitala, građanskog aktivizma i demokracije te očuvanja prirodnih i kulturnih vrijednosti šireg područja Slavonije i Baranje. Zaklada je namijenjena udrugama i inicijativama građana, neprofitnim institucijama iz područja socijale, zdravstva, kulture i obrazovanja te pojedincima koji djeluju na području grada Osijeka te Slavonije i Baranje. Radi ostvarivanja svoje temeljne svrhe zaklada ima misiju poticanja lokalne filantropije, razvoj održivih fondova, davanja financijskih potpora te poticanja društvene i korporativne odgovornosti.

“Mladi na djelu” je program Europske unije namijenjen mladim ljudima u dobi od 13 do 30 godina (ovisi o projektu). Cilj mu je potaknuti osjećaj aktivnog građanstva, solidarnosti i tolerancije među mladim Europljanima i uključiti ih u oblikovanje budućnosti Europske unije. Iz Agencije za mobilnost putem Europske unije još od 2009. godine dodjeljuju se sredstva za projekte obrazovanja, a od prošle godine Hrvatska je postala programska zemlja zbog čega su ove godine u odnosu na prošlu osigurana veća financijska sredstva i to u visini od 1.448.274,00 €. Nažalost, zbog loše napisanih projekata, prošle godine je veći dio sredstava ostao neiskorišten. Dakle, Europska unija potiče osposobljavanje mladih, pohađanje seminara na međunarodnoj razini, te studijske posjete putem kojih je moguće upoznavanje drugih udruga i organizacija gdje se mogu naći i potencijalni partneri, te tako dolazi do tzv. umrežavanja što je svojevrsna prednost pri pisanju projekata. Sva ostvarena edukacija upisuje se u “youth pass”, odnosno neku vrstu radne knjižice.

Ove godine određena su tri natječajna roka za predaju projekata, jedan je već prošao i trajao je do 1. veljače, drugi rok je do 1. svibnja, a treći do 1. listopada. Ove godine prijave se zaprimaju “on-line”, odnosno putem e-obrazaca, a od ove godine su uvedena i nova financijska pravila. Potencijalni projekti se moraju raditi u suradnji s nekom od europskih država, a u nekim slučajevima traži se i obavezno sudjelovanje jedne zemlje Europske unije. Ukoliko neki projekt bude prihvaćen, na početku se dodjeljuje 80% financijskih sredstava koja su određena za realizaciju projekta, a na po primitku završnog izvješća i ostalih 20% sredstava.

U Pakracu su prezentirani i pojedini potprogrami u sklopu programa “Mladi na djelu”, a na koje svoje projekte mogu prijaviti spomenuti predstavnici udruga, društava i institucija. Važno je još za istaći, a što je dobro kod ovog programa, mogućnost da stručni ljudi iz Agencije za mobilnost pregledaju nacrt projekta prije nego što se isti prijavi na natječaj za određeni program. Tako bi se spriječile moguće pogreške pri pisanju projekta, kao i neprolaznost na samom natječaju.

Nadalje, prezentiran je i “Program za cjeloživotno učenje” koji za razliku od programa “Mladi na djelu” nema dobnu granicu i može se realizirati kroz formalnu i neformalnu edukaciju, što nije slučaj kod programa “Mladi na djelu” gdje se radi o samo neformalnim edukacijama i aktivnostima. U sklopu “Programa za cjeloživotno učenje” moguće je prijaviti projekt u 4 potprograma “Comenius” – za predškolsko i školsko obrazovanje, “Erasmus” – za visoko školsko obrazovanje, “Leonardo da Vinci” – za strukovno obrazovanje i osposobljavanje, te “Grundtvig” – za obrazovanje odraslih. S obzirom da na prezentaciji programa nije bio nazočan nitko iz osnovnih i srednjih škola, odnosno obrazovnih institucija, opišrnije je riječi bilo o potprogramu “Grundtvig” koji omogućuje suradnju između ustanova povezanih s obrazovanjem odraslih diljem cijele Europe. Program je namijenjen općem obrazovanju odraslih, stjecanju znanja i vještina pomoću kojih se lakše suočiti s raznim organizacijskim i poslovnim izazovima te poboljšanju opće kvalitete života. Sudjelovanjem u Grundtvigu, korisnicima se i u kasnijoj životnoj dobi pruža prilika za neprestanim učenjem i usavršavanjem. Uključivanje odraslih osoba u obrazovni sustav kako bi im se ravnopravno omogućilo kontinuirano učenje i usavršavanje tijekom cijelog života, bitan je pokazatelj socijalnog i gospodarskog napretka nekog društva. Uz neprestane tehnološke i globalizacijske promjene, obrazovanje je neophodan proces koji traje cijeli život, a potprogram Grundtvig jedan je od potprograma koji potiču inkluziju odraslih u obrazovni sustav te time i na tržište rada.

Na kraju Info dana Agencije za mobilnost i programe Europske unije prezentiran je i natječaj Zaklade “Slagalica” za građanske inicijative “Naš doprinos zajednici” koji se provodi u partnerstvu s Nacionalnom zakladom za razvoj civilnog društva u sklopu Decentraliziranog modela financiranja razvoja civilnog društva u Republici Hrvatskoj.

S tim u vezi Zaklada “Slagalica” poziva sve zainteresirane osobe sa znanjem u području procjenjivanja projekata organizacija civilnoga društva da se prijave za procjenitelje građanskih inicijativa. Na poziv se mogu prijaviti zainteresirane osobe s područja 5 slavonskih županija: Osječko-baranjske, Vukovarsko-srijemske, Brodsko-posavske, Požeško-slavonske i Virovitičko-podravske. Od izabranih procjenitelja očekuje se raspoloživost u razdoblju od 25.04. do 27.04. 2012. godine kada će za njih biti organizirana poludnevna izobrazba o postupku procjene građanskih inicijativa u prostorijama Zaklade Slagalica u Osijeku, Hrvatske Republike 26. Izabranim procjenjivačima rad na procjeni građanskih inicijativa biti će honoriran sukladno poslovniku o radu procjenjivačkih tijela u decentraliziranom modelu. Opširnije informacije možete dobiti na internet stranici Zaklade.

S obzirom da spomenuti programi imaju EU predznak, ovim temama posvetit ćemo se i u emisiji “Abeceda Europske unije” Radija Nova Gradiška koja je na rasporedu svakog drugog četvrtka od 14 sati na frekvenciji 98,1 MHz.

Autor: Nikola Knežević

 

Komentari
Prethodni članakPutovanje zemljama Bliskog istoka
Sljedeći članakPutovanje zemljama Bliskog istoka uz pomoć arheologije