Nakon što je proteklog vikenda nevrijeme, koje je zahvatilo dobar dio Brodsko-posavske županije, nanijelo velike štete župan Brodsko-posavske županije, Danijel Marušić je za četiri općine proglasio prirodnu nepogodu. 

Zbog toga što su tijekom olujnog nevremena praćenog jakom kišom i tučom stradale poljoprivredne kulture, višegodišnji nasadi, ali i građevinski i infrastrukturni objekti, prirodna nepogoda proglašena je za područje općina Brodski Stupnik, Nova Kapela, Rešetari i Cernik.

– “Pozivam sve koji su na području ovih općina pretrpjeli štete da ih na propisanom obrascu u pisanom obliku u roku osam dana od dana donošenja odluke o proglašenju prirodne nepogode, dostave nadležnom općinskom povjerenstvu”, istaknuto je u Odluci.

Odlukom su općinska povjerenstva obvezana da sve “zaprimljene prve procjene šteta unesu u Registar šteta u roku od 15 dana od dana donošenja Odluke o proglašenju nepogode, a konačnu procjenu štete po svakom pojedinom oštećeniku prijave Županijskom povjerenstvu u roku od 50 dana od dana donošenja Odluke o proglašenju prirodne nepogode”.

Mještani općina Cernik i Nova Kapela mogu do 5. srpnja podnijeti prijavu štete od elementarne nepogode na poljoprivrednim kulturama. Šteta se prijavljuje na obrascu koji se može preuzeti na službenim web stranicama navedenih općina ili osobnim dolaskom u zgradu općine. U obrazac prijave štete na poljoprivrednim površinama obvezno je navesti brojeve katastarskih čestica po katastarskim općinama, kulture zasijane na svakoj od tih čestica, kao i površine tih čestica.

Dokumentacija koja se obavezno prilaže za područje općine Cernik:

– ispis Posjeda čestica iz registra AGRONET sustava s vidljivim brojem katastarskih čestica , broj stabla voća odnosno trsova loze

– ispis Zahtjeva za poticaj u 2019. godini iz AGRONET sustava       

– presliku osobne iskaznice prijavitelja,

– broj računa banke (IBAN) na koji će se isplatiti šteta od elementarne nepogode. Prijavu štete na imovini fizičkih osoba potpisuje prijavitelj (vlasnik ili korisnik imovine), a šteta se procjenjuje u cjelini, za svaki OPG.

Komentari