Iako nam zima još nije pokucala na vrata, a i jesen je blaga, novogradiška zimska služba jučer je održala postrojavanje odnosno popisivanje  mehanizacije koordinirano s PP Nova Gradiška i predstavnikom Grada Nova Gradiška. Za ovu sezonu pripremljeno je 38 tona soli, a kako se količina soli ovisno o potrebama smanjuje, tako služba vodi brigu o dovoljnim količinama. Naime, kad stanje padne na 25 tona soli, služba odmah dopremi nove količine. Voditelj zimske službe Ivica Del-Vechio potvrdio je da imaju dovoljan broj ljudi u službi, ali i raspoložive mehanizacije: kamion s rasipačem soli i plugom, 3 kombinirke s plugom i rasipačima, traktor s rasipačem soli i mali kamion također s rasipačem soli.

U slučaju velikih količina snijega, čišćenje cesta i javnih površina odvija se prema prioritetima. Ceste u užem dijelu Grada pripadaju u ceste prvog prioriteta, a posebno se vodi briga o prilazima autobusnom i željezničkom kolodvoru, Domu zdravlja, Gradskoj bolnici, Policijskoj postaji, DP Elektra, Plin projektu, vatrogasnoj službi, te institucijama važnima za osnovno funkcioniranja Grada i realizaciju potreba građana.

Ceste drugog prioriteta su ceste u širem dijelu grada s asfaltnim zastorom i većom frekvencijom. Intervenira se kada je na kolniku više od 10 cm snijega, a služba će omogućiti cjelovitu funkciju tih cesta u okviru 10 sati od prestanka padalina. Također postoje i ceste trećeg prioriteta, a riječ je o gradskim i prigradskim cestama manjeg značenja i intenziteta, kao i sporedne ceste.

Podsjećamo građane da su pred svojim kućama sami dužni očistiti snijeg na pločniku, a oni koji su malo bolje raspoloženi za zimske radosti mogu pomoći i nemoćnim ili starijim susjedima u čišćenju snijega.

Komentari