Održana je završna konferencija projekta „Pružanje podrške marginaliziranim skupinama za uključivanje na tržište rada“ UP.02.1.1.06.0002.

Projekt je to koji Udruga gluhih i nagluhih Nova Gradiška u partnerstvu s Gradom Nova Gradiška, Udrugom slijepih Nova Gradiška, Udrugom gluhih i nagluhih Brodsko-posavske županije i Udrugom za promicanje aktivnog sudjelovanja Studio B provodi od 01. rujna 2018. do 29. veljače 2020. godine. Projekt je odobren u sklopu otvorenog poziva Podrška socijalnom uključivanju i zapošljavanju marginaliziranih skupina, kojeg je provelo Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku. Projekt je financiran iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa: Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. u 100% iznosu od 795.670,00 kn.

Konferencija je okupila predstavnike partnerskih institucija, predstavnike lokalnih medija, korisnike projekta i predstavnike organizacije nositelja. Sve nazočne je pozdravio Josip Bošnjak tajnik Udruge gluhih i nagluhih Nova Gradiška, nakon čega je rezultate projekta predstavila Magdalena Poljac – osoba zadužena za promociju i vidljivost projekta. Kroz 18 mjeseci provedbe projekta osnovan je INTEGRA lokalni centar inkluzivnog zapošljavanja u kojemu su se održale sve neformalne edukacije projekta i provodile informativne aktivnosti centra. Osposobljavanja neformalnog tipa su se provodila u dvije grupe. Kroz program neformalnog osposobljavanja provedene su edukacije:

a)poduzetničkog treninga (izrada poslovnog plana; korištenje poticaja za samozapošljavanje),
b) informativne, motivacijske i radionice osnaživanja (gdje se radilo na povećanju samopouzdanja, osvještavanju vlastitih sposobnosti i kreativnosti)
c) tečaj osnova engleskog jezika,
d) tečaj razvoja društvene kompetencije (komunikacijske, prezentacijske i vještine pregovaranja) i
e) tečaj razvoja digitalne kompetencije, s naglaskom na web dizajn i community management.

Kroz provedbu ciklusa radionica mekih vještina 40 korisnika osnaženo je za tržište rada. Od tih 40 korisnika, 24 su žene i 16 muškaraca. Njih 16 su osobe s invaliditetom, a njih 24 su dugotrajno nezaposlene osobe. 5 korisnika je završilo formalno osposobljavanje za računalnog operatera i na taj način su osnaženi za tržište rada. Korisnici su stekli kompetencije koje ih čine konkurentnijima na tržištu i time povećali svoju zapošljivost. Do sada se od 40 korisnika zaposlilo njih 9 i 1 osoba nastavila formalno visoko obrazovanje. Korisnici ističu kako će pamtiti da su im edukacije bile poučne, zanimljive i zabavne te kako je važno raditi na sebi i unaprjeđivati svoja znanja i vještine. Ovdje su podigli svoje samopouzdanje, prepoznajući vlastite kvalitete i vrijednosti, te tako ojačani nadaju se naći svoje mjesto na tržištu rada. Neki korisnici su se uspješno i zaposlili pa imaju i konkretnu dobit od sudjelovanja u ovom projektu. Na kraju konferencije upravitelj projekta Josip Brozović je izrazio zahvalnost svima koji su doprinijeli uspješnoj provedbi projekta; partnerima, edukatorima/tumačima, korisnicima koji su aktivno i predano sudjelovali u edukacijama, te medijima koji su pratili ovaj projekt!

 

Komentari