Ovih dana djelatnici komunalnog pogona općine i izvršne vlasti završili su prvu fazu betoniranja pješačkih staza i uređenja na mjesnim grobljima u Gunjavcima i Adžamovcima. Još jedan projekt je urađen, koji je ujedno i dokaz kako se sa malim sredstvima , vlastitim radom i idejama može puno toga napraviti za bolju komunalnu uslugu svih korisnika uređenih groblja na području općine Rešetari.

Sa radom se namjerava nastaviti nakon radova izgradnje kanalizacije iz naselja Adžamovci prema naselju Gunjavci, koji prolaze uz koridor groblja.
Pri radovima uređenja groblja sudjelovalo je i nekoliko volontera mještana kojima se zahvaljujemo na pomoći za opće dobro.

Izvor: OVDJE

Komentari