Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije u skladu sa Zakonom o potpomognutim područjima upravlja razvojem potpomognutih područja Republike Hrvatske.

Cilj upravljanja razvojem  potpomognutih područja je  doprinijeti njihovom  gospodarskom i ukupnom razvoju, te stvoriti pretpostavke za jačanje  konkurentnosti i ostvarenje vlastitih razvojnih potencijala. Ovaj cilj uključuje aktiviranje svih dionika koji svojim radom pridonose razvoju  potpomognutih područja i njihovu  gospodarsku oporavku, što je preduvjet ostvarivanja povratka iseljenog stanovništva, smanjenja negativnog demografskog trenda i ostvarivanja održivog razvoja  ovih područja.

Program je koncipiran kao odgovor na razvojne prioritete lokalne i područne razine i predstavlja podršku u unapređenju i razvoju društvene, javne, komunalne, socijalne i gospodarske infrastrukture.

Sredstva za provedbu ovog Programa u 2020.godini osigurana su u Državnom proračunu.  Program se provodi po metodologiji ESI fondova, čime  se izravno doprinosi jačanju i daljnjem razvoju administrativnih kapaciteta samih korisnika, s ciljem učinkovitijeg povlačenja sredstava ESI fondova.

Korisnici sredstava su jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koje su stekle status potpomognutog područja i njihove ciljane skupine koje nakon provedbe projekta preuzimaju inicijativu daljnjeg širenja aktivnosti i prepoznatih prioriteta za potrebe lokalnog stanovništva.

Na natječaj su se javile i općine s područja Brodsko-posavske županije, a odobreno je sufinanciranje 23 projekta (popis s odobrenim iznosima sufinanciranja u nastavku):

KORISNIK NAZIV PROJEKTA IZNOS SUFINANCIRANJA [kn]
Slavonski Šamac Izgradnja kolnika u ulici Hrvatskih branitelja 350.000,00
Sikirevci Izgradnja cestovnog kolnika u ulici Ljudevita Gaja 150.000,00
Davor Rekonstrukcija nasipa i izgradnja prometnica, biciklističkih i pješačkih staza i šetnica na nasipu u Davoru 350.000,00
Vrbje Sanacija kolnika u Ratarskoj ulici 200.000,00
Nova Gradiška Rekonstrukcija ulice Ivana Domca 200.000,00
Podcrkavlje Rekonstrukcija nerazvrstane ceste u Tomici – odvojak Vinogradske ulice 200.000,00
Bebrina Bebrina 300.000,00
Vrpolje Rekonstrukcija i dogradnja građevine javne i društvene namjene za djecu i mlade u Čajkovcima 350.000,00
Stara Gradiška Sanacija nerazvrstane ceste u naselju Gornji Varoš 180.000,00
Rešetari Rekonstrukcija nerazvrstane ceste u Ulici braće Radić 200.000,00
Okučani Izgradnja nerazvrstane ceste u Okučanima 450.000,00
Gornji Bogićevci Sanacija nerazvrstane ceste ulice Smrtić – Gornji Bogićevci 350.000,00
Sibinj Izgradnja prometnice unutar zone malog gospodarstva, glavni i zapadni odvojak 300.000,00
Garčin rekonstrukcija i dogradnja Društvenog doma u Garčinu 300.000,00
Nova Kapela Uređenje ceste prema dječjem vrtiću Zvončić 250.000,00
Brodski Stupnik Izgradnja Lovačke kuće s vidikovcem 160.000,00
Velika Kopanica Rekonstrukcija doma u Velikoj Kopanici 400.000,00
Gornja Vrba Uređenje prilazne ceste i ulaznog platoa oproštajne građevine na groblju u Gornjoj Vrbi 200.000,00
Brodsko-posavska županija Modernizacija odjela za ginekologiju i opstetriciju OB Nova Gradiška 120.000,00
Oprisavci Rekonstrukcija Društvenog doma u Svilaju 180.000,00
Staro Petrovo Selo Rekonstrukcija dijela nerazvrstane ceste u Štivici 350.000,00
Cernik Sanacija krovišta Područne škole Šumetlica 200.000,00
Klakar Izgradnja nove Crkvene ulice u Klakaru 250.000,00

 

Foto: BPŽ/Arhiva

Komentari
Prethodni članakOd sredine lipnja moguća slobodna putovanja unutar EU
Sljedeći članakBroj zaraženih raste: Stigli su nalazi testiranih radnika ĐĐ Montaže