Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 12. prosinca 2020. godine utvrdila Nacrte prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivredi, Zakona o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom i Zakona o veterinarstvu, kao i Nacrte prijedloga zakona o službenim kontrolama i drugim službenim aktivnostima koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja, zdravlju bilja i sredstvima za zaštitu bilja te zakona o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja. Također, doneseni su Program potpore primarnim poljoprivrednim proizvođačima zbog otežanih uvjeta poslovanja uzrokovanih pandemijom bolesti COVID-19 i Program privremene izvanredne mjere potpore za očuvanje likvidnosti proizvođača tovnih svinja u RH, kao i Odluka o popisu iskrcajnih mjesta za ribarska plovila koja obavljaju gospodarski ribolov na moru. 

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivredi 
Nacrtom prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivredi potrebno je osigurati pretpostavke za primjenu Uredbe (EU) br. 2019/787 o definiranju, opisivanju, prezentiranju i označivanju jakih alkoholnih pića, upotrebi naziva jakih alkoholnih pića u prezentiranju i označivanju drugih prehrambenih proizvoda, zaštiti oznaka zemljopisnog podrijetla za jaka alkoholna pića, upotrebi etilnog alkohola i destilata poljoprivrednog podrijetla u alkoholnim pićima. Nadalje, u nacionalni pravni sustav na odgovarajući način prenose se odredbe kojima se uređuje sprječavanje nastajanja otpada od hrane. Normativnim intervencijama u prijedlogu zakona ujedno se osigurava provedba odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-4220/2020 od 20. listopada 2020. u svezi s pravnim shvaćanjem Ustavnog suda da protiv odluka koje Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju donosi u provedbi mjera poljoprivredne politike mora biti osigurana učinkovita zaštita suda, odnosno neovisnog tijela. Zakonskim prijedlogom propisuje se i pravni temelj za donošenje strategije poljoprivrede, strategije biogospodarstva te ostalih akata strateškog planiranja za provedbu poljoprivredne politike, a omogućuje se i javna objava podataka iz Upisnika poljoprivrednika u cilju učinkovitije kontrole mjera poljoprivredne politike. Ostale odluke pogledajte na linku ispod.

Izvor/Foto: Ministarstvo poljoprivrede

Komentari