Na temelju članka 48. Statuta Općine Rešetari (“Službeni glasnik” Općine Rešetari broj 1/18), i prijedloga Povjerenstva za ocjenjivanje programa, Načelnik Općine Rešetari donio je Odluku o dodjeli potpora udrugama Općine Rešetari za 2019.godinu.

Načelnik Općine Rešetari, Zlatko Aga u postupku dodjele potpore udrugama Općine Rešetari za 2019. godinu dodjeljuje slijedeće potpore:

 

 

Komentari