U sklopu projekta „Učenjem do znanja – znanjem do zapošljavanja“, čiji je nositelj Industrijski park Nova Gradiška d.o.o., završena je prva faza edukacije TRENING PROGRAM – CNC OBRADA METALA.
Kroz edukaciju polaznici su pohađali osnovni trening CNC obrade metala, u trajanju od 100 sati, koji se sastojao od teorijskog i praktičnog dijela.
Nakon uspješno završenog treninga, direktor IPNG-a, Adam Đanić te predavači, dodijeli su polaznicima POTVRDE O POHAĐANJU TRENING PROGRAMA – CNC OBRADA METALA – osnovni trening.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda www.esif.hr

Komentari