S temom stanja obrane od poplava na području Brodsko-posavske županije danas se ponovno sastao Stožer civilne zaštite BPŽ kojim je predsjedavao načelnik Stjepan Bošnjaković, a kojem su, uz predstavnike žurnih službi, nazočili i načelnici stožera Grada Slavonskog Broda kao i devet općina koje se nalaze neposredno uz rijeku Savu.

Na području Brodsko-posavske županije na snazi su i dalje isti režimi obrane od poplava kao i prethodnih dana: za Staru Gradišku, Davor i Slavonski Kobaš to su izvanredne mjere obrane od poplave, dok su Slavonski Brod i Slavonski Šamac još uvijek u redovnim mjerama.

Porast vodostaja rijeke Save u skladu je s očekivanim procjenama Hrvatskih voda. Prisutan je trend vrlo blagog i značajno usporenog porasta vodostaja koji će svoje najviše vrijednosti doseći tijekom današnjeg i naredna 2-3 dana (ovisno o mjernoj postaji).

U Brodsko-posavskoj županiji najzahtjevnija je situacija na području VGI „Šumetlica – Crnac“ i to u općini Stara Gradiška gdje bi se vodostaj mogao približiti na 10-ak cm do povijesno najvišeg zabilježenog vodostaja 1974. godine, a vrhunac vodostaja očekuje se tijekom današnjeg dana. Na području općine Stara Gradiška poduzete su i na vrijeme odrađene sve preventivne mjere obrane od poplava. U naseljima Uskoci, Stara Gradiška i Donji Varoš završena je izgradnja zečjih nasipa na dionicama gdje nema nasipa u ukupnoj dužini od 4 km u koje je ugrađeno 30.000 vreća s pijeskom. U naselju Pivare izgrađen je zečji nasip od glinovitog materijala u dužini od 900 m. U naselju Gređani na nasipu prema retenciji Mokro polje izgrađeno je 100 m zečjih nasipa na nižim kotama nasipa, ugrađeno je 500 vreća s pijeskom uz angažman čamaca HGSS-a i Hrvatskih voda za prijevoz vreća. Na vodnim građevinama (nasipima) sanirana su dva manja klizišta te čep nasipa.

Na području VGI „Brodska Posavina“ nema potrebe za gradnjom zečjih nasipa i sva je pozornost usmjerena na praćenje izvora, procjeđivanja i ispiranja iz tijela nasipa odnosno poduzimanje potrebnih mjera za sanaciju takvih mjesta gradnjom negativnih bunara. Za sanaciju i ojačavanje takvih mjesta do sada je utrošeno 5.000 vreća s pijeskom, a u pričuvi je još 4.000 napunjenih vreća. VGI trenutno raspolaže sa 313.000 vreća za pijesak, a proteklih dana 100.000 vreća upućeno je na područje Jasenovca.

Sve crpne stanice na oba područja rade u 24-satnom režimu rada. Također, sve dionice savskog nasipa pod 24-satnom su ophodnjom i nadzorom rukovoditelja dionica, njihovih zamjenika i vodočuvara odnosno djelatnika VGI-a i licenciranih tvrtki.

Od PU Brodsko-posavske zatraženo je pojačanje ophodnji duž savskog nasipa u cilju nadzora označenih mjesta procjeđivanja, a građane molimo da se označenim mjestima ne približavaju niti išta diraju kako bi djelatnici Hrvatskih voda imali potpuni nadzor i kontrolu na tim mjestima i poduzimali potrebne aktivnosti.

Sukladno svojim zakonskim ovlastima, načelnik Stožera Civilne zaštite Brodsko-posavske županije Stjepan Bošnjaković donio je Odluku o određivanju koordinatora na lokacijama za branjeno područje 2 (Mali sliv „Brodska Posavina“) i za branjeno područje 4 (Mali sliv „Šumetlica – Crnac“). Zadaća koordinatora na lokacijama je procjena nastale situacije i njenih posljedica na terenu te suradnja s nadležnim Stožerom CZ radi usklađenog djelovanja operativnih snaga sustava civilne zaštite.

Zaključno, Brodsko-posavska županija i sve službe koje djeluju u sklopu županijskog Stožera Civilne zaštite spremno dočekuju nadolazeći vodni val koji će tijekom naredna 2-3 dana proći kroz našu Županiju. Veći problemi i ugroze stanovništva i materijalnih dobara se ne očekuju, a sve službe su u stanju pripravnosti te odrađuju sve pripremne i preventivne aktivnosti iz svog djelokruga nadležnosti.

Danas je župan Brodsko-posavske županije Danijel Marušić, sukladno zahtjevu gradonačelnika Slavonskog Broda Mirka Duspare, donio Odluku o proglašenju stanja elementarne nepogode izazvane velikom količinom oborina – KLIZIŠTEM na građevinskim objektima i cestovnoj infrastrukturi u brdskim dijelovima grada Slavonskog Broda.

 

no images were found

Komentari
Prethodni članakTrenutna situacija u Staroj Gradiški, voda ulazi u dvorišta / foto
Sljedeći članakAktiviralo se klizište u Novoj Gradiški koje ozbiljno može ugroziti obiteljske kuće foto/video