Iako je sve još u fazi planova za blisku budućnost, Općina Stara Gradiška već je povukla prvi korak – 10. lipnja objavljena je javna nabava za izgradnju toplovoda za 7 objekata na području općine. Za sufinanciranje izrade projektne dokumentacije budućeg kogeneracijskog postrojenja tvrtke Sava d.o.o, Općina je od Fonda za energetsku učinkovitost dobila 200 tisuća kuna.

Računica je optimalna: izradu projektne dokumentacije od strane Općine sufinancira Fond; kogeneracijsko postrojenje gradi Sava d.o.o. koje će od izgaranja biomase proizvoditi 1 megavat struje za vlastite potrebe a toplinu kao nusproizvod (kogeneracijski efekt od 4-5 MW) isporučiti korisnicima na području općine. Sa svoje strane, Općina je već izmijenila prostorni plan kako bi omogućila izgradnju elektrane.

 

– Projekt ide, no, za sada je sve još u pripremi, od dokumentacije pa do javne nabave za postrojenje kada dođemo u tu fazu… Onog trenutka kada postrojenje  proradi dobivamo 1 MW električne energije koju  planiramo isporučiti HEP-u a iz mreže povlačiti koliko nam treba te još 4-5 MW toplinske energije, kaže direktor tvtke SAVA Tomislav Petrić.

 

Prema javnoj nabavi, za toplinsku energiju je planirana izgradnja toplovoda ukupne dužine 1180 m sa izgradnjom podstanica uz 7 objekata:

 

1.) OBJEKT: OPĆINA STARA GRADIŠKA, POŠTA, AMBULANTA Q = 350 kW

2.) OBJEKT: ŠKOLA Q = 300 kW

3.) OBJEKT: CRKVA Q = 150 kW

4.) OBJEKT: VIJEĆNICA, MUZEJ Q = 450 kW

5.) OBJEKT: CARINA Q = 300 kW

6.) OBJEKT: POMOĆNI DOM I DVORANA Q = 400 kW

7.) OBJEKT: MUZEJ“KULA“ Q = 550 kW

 

Ukupna potrošnja toplinske energije planirana je na 2,5 MW, što tvrtki SAVA  ostavlja dovoljno za vlastite potrebe. 

 

Otvaranje ponuda po javnoj nabavi je 27. lipnja u 11 sati u općinskoj vijećnici.  Osim ovog postrojenja, na natječaju Fonda za sufinanciranje projektne dokumentacije za projekte obnovljivih izvora energije sredstva je sa područja županije dobila i Slavonija DI iz Slavonskog Broda (kogeneracijsko postrojenje na biomasu, 4,46 MW) a u Požeškoj županiji  Agrometalia (mini hidroelektrana 75 KW) te Spin Valis internacional.

Autor: Saša Radivojević

Komentari