Danas je u prostorijama socijalne samoposluge Nova Gradiška, jedine takve u Brodsko -posavskoj županiji, podijeljeno 2 000 komada jaja socijalno ugroženim sugrađanima.
Na inicijativu tajnika udruge “Hrabro dijete” Harisa Kapetanovića i uz financijsku potporu grada Nove Gradiške i gradonačelnika Vinka Grgića, nabavljeno je 1 800 komada jaja u proizvodnji Perfe iz Donje Stubice, koja je još samostalno donirala 200 komada.

Za nesmetano djelovanje grad je uredio prostorije udruge, te osigurao redovna godišnja sredstva za financiranje socijalno najugroženijih pripadnika naše zajednice – istaknuo je Haris Kapetanović.
Jednom mjesečno bit će organizirana podjela namirnica i kućnih potrepština za korisnike zajamčene minimalne naknade s područja grada Nove Gradiške. Broj obuhvaćenih korisnika je preko tri stotine, a samo prošle godine podijeljeno i donirano je hrane , robe i kućnih potrepština u vrijednosti oko 300 tisuća kuna.

Gradonačelnik Vinko Grgić istaknuo je da je ovo samo početak ozbiljnije suradnje, te da su ove godine u proračunu osigurane 24 000 kuna za najugroženije građane Nove Gradiške.

Komentari