Udruga za promicanje aktivnog sudjelovanja „Studio B“ od početka ove godine provodi projekt “RU:TOPIA – razvoj zajednice po mjeri mladih”. Projekt financira Središnji državni ured za demografiju i mlade, provodi se u partnerstvu s Općinom Vrbje, a traje do 31. prosinca 2022.

Ovim projektom nastojimo obuhvatiti 100 mladih s područja općine Vrbje s ciljem njihovog osnaživanja i podizanja kvalitete njihova života, što ćemo postići podizanjem informiranosti mladih o njihovim pravima i mogućnostima te o programima i uslugama koje im se nude u lokalnoj zajednici; osvještavanjem mladih o mogućnosti sudjelovanja u kreiranju lokalnih javnih politika i osnaživanjem u svrhu aktivnog sudjelovanja, uključivanjem u provedbu volonterskih aktivnosti u lokalnoj zajednici; te jačanjem međusektorske suradnje u razvoju i provedbi projekata za mlade.

Glavni rezultat ovog projekta bit će kreiranje „Akcijskog plana za mlade Općine Vrbje“ koji će nastati kroz razmjenu iskustva i specifičnih znanja i vještina s partnerom, te slijedeći principe strukturiranog dijaloga, čim će se omogućiti kreiranje kvalitetne javne politike usmjerene mladima koja će biti utemeljena na dokazima i stvarnim potrebama. Sve navedeno doprinijet će sprječavanju iseljavanja mladih iz ruralnih područja.

U veljači je otvoren klub za mlade “Sunčana strana ulice“. Na otvorenju kluba je provedena anonimna anketa o sadržajima kluba te su se korisnici_ice izjasnili za više edukativnog sadržaja i kreativnih radionica raznih karaktera. Kao ishod, do sada smo proveli nekoliko radionica obrade fotografija i videozapisa, filmskih večeri, radionice šminkanja, večeri društvenih igara te praćenja raznih sportskih događanja. Isto tako, u sklopu kluba je moguće besplatno korištenje interneta i printera. Aktivnost se provodi jednom tjedno na volonterskoj osnovi. Klub je osmišljen kao prostor za slobodnu razmjenu ideja i organizaciju aktivnosti slobodnog vremena, a svi mladi mogu sudjelovati i osmišljavati aktivnosti unutar Kluba. U provedbu kluba uključili su se i volonteri koji sudjeluju u provedbi aktivnosti. Mladi su dobili prostor za kvalitetno i organizirano provođenje slobodnog vremena s ciljem smanjenja „boravka na ulici“ i devijantnog ponašanja te su stekli organizacijske vještine. Ponosni smo na ovu aktivnost jer su mladima iz ruralnih područja izjednačene mogućnosti s onima koje imaju njihovi vršnjaci u urbanim sredinama. Također, organizirana je aktivnost prikupljanja plastičnih čepova koju su inicirali upravo mladi sudionici aktivnosti. Prikupljeni čepovi su predani Elektrotehničkoj i ekonomskoj školi u Novoj Gradiški čime je ostvarena međusektorska suradnja provedbe projekta.

Nadalje, aktivnost „Informativka“ se provodi kroz cijelo trajanje projekta. Cilj aktivnosti je savjetovati mlade, informirati ih o trenutnim politikama za mlade, mogućnostima obrazovanja, stručnog usavršavanja, osposobljavanja i zapošljavanja, a održava se na dva način – neformalnim susretima (individualnim informiranjem) i predavanjima. Aktivnost se provodi jednom tjedno, a osim u prostoru Udruge, održava se i online. Cilj aktivnosti je pozitivno utjecati na aktiviranje mladih na tržištu rada te povećati stupanj zapošljivosti mladih, a to je ostvareno zapošljavanjem 4 mlade osobe, sudionika aktivnosti.

Tijekom veljače i ožujka je provedena aktivnost “Osnaži sebe, osnaži druge” na kojoj su korisnici_ice stekli znanja o mogućnostima sudjelovanja u kreiranju lokalnih javnih politika te su osnaženi u svrhu aktivnog sudjelovanja i ulogu ambasadora u poticanju svojih vršnjaka za aktivno sudjelovanje i građansku participaciju. Kroz neformalne metode obrazovanja i participativni pristup korisnici_ice su upoznati s procesom strukturiranog dijaloga koji se koristi u kreiranju javnih politika, procesom EU dijaloga za mlade, izradom SWOT analize, postavljanjem SMART ciljeva te radom s mladima na lokalnoj razini itd. Na aktivnosti je sudjelovalo 20 mladih osoba. 

Nakon provedene evaluacije aktivnosti “Osnaži sebe, osnaži druge” vidljivo je da su je sudionici_ice ocijenili 4.88 od 5! Čistom peticom je ocijenjena organizacija aktivnosti, ukupan dojam o radionici, izvedba tima, atmosfera grupe. Kao najvažnije ishode učenja, sudionici_ice izdvajaju SWOT i SMART analizu, strukturirani dijalog, mogućnost utjecanja na poboljšanje života mladih i uključenje u rad udruge.

Od travnja do lipnja je provedena aktivnosti „Glas mladih“ kroz koju su mladi s područja općine Vrbje, kroz metodologiju strukturiranog dijaloga obogaćenu interaktivnim metodama iz spektra neformalne edukacije, izrazili svoje potrebe i probleme na strukturiran način čime su doprinijeli procesu kreiranja Akcijskog plana. Aktivnost je bila podijeljena na tri dijela – popunjavanje upitnika o potrebama i problemima mladih; strukturirani dijalog (fokus grupa s pitanjima) te praktični dio (PhotoVoice te Idea Mapping). U sklopu aktivnosti održano je 6 strukturiranih dijaloga (fokus grupa) te je sudjelovalo 66 mladih osoba s područja općine Vrbje, čime smo nadmašili planirani broj korisnika_ica. Aktivnošću smo obuhvatili razne skupine ljudi – zaposlene/nezaposlene; učenike_ice/studente_ice, mlade roditelje, mlade NEET osobe itd. Također, obuhvatili smo mlade osobe izvan dosega, odnosno mlade koji se nikada nisu uključivali u izvaninstitucionalno i/ili neformalno obrazovanje te projekte ili programe za mlade. Sudjelovanjem u aktivnosti, mladi su naučili kako artikulirano iznositi konkretne probleme i potrebe te prijedloge rješavanja problema, razvili su vještine donošenja odluka i aktivnog građanstva. U aktivnosti je sudjelovalo 5 vijećnika_ice Općine Vrbje čime je ostvaren dijalog između mladih i donositelja odluka. Argumenti koje su mladi iznijeli na fokus grupama će biti uvršteni u prvi Akcijski plan za mlade.

U narednom razdoblju će se provesti aktivnost „Općina po mjeri mladih“. Ova aktivnost uključuje dvije fokus grupe, jednu sa stručnjacima i jednu s donositeljima odluka (Općinsko vijeće i načelnik). Fokus grupa sa stručnjacima već je održana i okupili smo psihologe, pedagoge, socijalne radnike te stručnjake za rad s mladima iz organizacija civilnog društva. Svi će prikupljeni podaci, kao i relevantna mišljenja stručnjaka, biti uvrštena u ovaj dokument nakon čega slijedi njegovo usvajanje. To će ujedno biti i prvi takav akt na području općine Vrbje.

Također, u listopadu će se održati dvodnevni poduzetnički trening „RU:TOPIA“. Kroz ovaj trening, koji će koristiti kombinirane metode predavanja i neformalne metode obrazovanja, mladi će razviti znanja i vještine potrebne za poticanje samoodrživosti sela (poticanje seoskog turizma, bavljenja poljoprivredom, otvaranja starih zanata i sl.)

Kroz daljnju provedbu projekta, nastavlja se i provedba aktivnosti kluba za mlade„Sunčana strana ulice“ te „Informativka“.

Ovim putem pozivamo sve mlade da prate našu web stranicuFacebook stranicu udruge te Facebook stranicu projekta i uključe se u aktivnosti projekta kao sudionici i volonteri!

Komentari
Prethodni članakOpćini Rešetari odobrena financijska sredstva za poboljšanje materijalnih uvjeta u dječjem vrtiću
Sljedeći članakTeška prometna nesreća kod Okučana s poginulom i teško tjelesno ozlijeđenom osobom