Standard & Poor’s (S&P) je jedna od najpoznatijih agencija za kreditne rejtinge na svijetu. Njihov primarni posao je da ocjenjuju kreditnu sposobnost različitih emitenata, uključujući države, kompanije i druge entitete koji izdaju dugoročne obaveze. Rejting države prema Standard & Poor’s (i drugim sličnim agencijama) igra važnu ulogu iz nekoliko razloga.

Investitori se oslanjaju na rejtinge: investitori, kao što su institucionalni investitori, fondovi, penzioni fondovi i pojedinci, često koriste rejtinge agencija kao smjernice pri donošenju investicijskih odluka. Viši rejting države sugerira na manji rizik i bolju kreditnu sposobnost, što može privući više investitora i omogućiti državi da pozajmi novac po nižim kamatnim stopama.

Utjecaj na kamatne stope: rejting države može direktno utjecati na kamatne stope koje država mora plaćati pri zaduživanju na tržištu. Viši rejting obično znače niže kamatne stope, jer investitori smatraju da je investiranje u tu državu manje rizično. To može značiti uštedu za državu prilikom servisiranja njenog duga.

Utjecaj na ekonomsku politiku: niži rejting može ograničiti sposobnost države da se zadužuje po povoljnim uvjetima. Kada država ima niži rejting, investitori su manje voljni da joj pozajmljuju novac ili traže više kamate kao kompenzaciju za veći rizik. To može ograničiti sposobnost države da financira ključne projekte i programe, što može uticati na ekonomski razvoj.

Utjecaj na percepciju tržišta: rejting također igraju ulogu u percepciji globalnih tržišta i investitora o ekonomskom zdravlju i stabilnosti države. Niži rejting može dovesti do negativne medijske pažnje i smanjenja povjerenja investitora, dok viši rejting može poboljšati percepciju i privući više stranih investicija.

Praćenje fiskalne odgovornosti: rejting agencije ocjenjuju fiskalnu politiku i upravljanje državnim financijama. Visoki rejting može biti pokazatelj da država upravlja svojim budžetom i dugom na odgovoran način, što je važno za dugoročnu ekonomsku stabilnost.

U suštini, rejting države prema Standard & Poor’s i drugim agencijama za ocjenu kreditne sposobnosti igra ključnu ulogu u oblikovanju njenih ekonomskih uvjeta, sposobnosti zaduživanja i privlačenju investicija. To je važno ne samo za vladu te države već i za globalno financijsko tržište.

Tako, imamo kao država, odličan rejting, s druge strane to samo znači da imamo manje kamate na zaduživanje, koje nam uvijek treba da bi podmirila mirovine za 1.224.544 osobe, a samo zaduživanjem se očito isto i podmiruje.

Prema Agenciji – trebalo bi biti bolje – vjerujem da to već i sada osjetite.

Kako da ne.

Mirela Relković

Komentari
Prethodni članakNova Gradiška: Kod osumnjičenika pronađena droga kokain
Sljedeći članakDobre vijesti za potrošače: S dva klika ćemo moći otkazati online kupnju