Prijava štete od elementarne nepogode

BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
OPĆINA CEDRNIK
POVJERENSTVO ZA PROCJENU ŠTETA OD
ELEMENTARNIH NEPOGODA
KLASA: 320-01/21-01/02
URBROJ: 2178/16-01-21-3
Cernik, 31. svibnja 2021.
Sukladno Zakonu o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda (Narodne novine br. 16/19) , te Odluci Župana Brodsko-posavske županije o proglašenju prirodne nepogode izazvane mrazom(Klasa:320-12/21-01/04 Urbroj;2178/1-04-02/03-21-1 od 28.05.2021. ) Općinsko povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda

OBAVJEŠTAVA mještane o postupku podnošenja PRIJAVA ŠTETE od prirodne nepogode
A. ROKOVI ZA PRIJAVLJIVANJE ŠTETE
dužnost je svake fizičke i pravne osobe prijaviti štetu u skladu sa člankom 28. stavak 1. i 2 Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda
oštećeni mogu prijaviti štetu od 31.05 .2021. do 07.06.2021. godine
šteta prijavljena nakon tog roka ne uzima se u obzir.

B. PRIJAVA ŠTETE
Štetu se prijavljuje na obrascu –PN  „Prijava štete od prirodne nepogode” koji se može preuzeti na službenim web stranicama Općine Cernik (www.cernik.hr) ili osobno u Općini Cernik.
U obrazac prijave štete na poljoprivrednim površinama obvezno je navesti brojeve katastarskih čestica po katastarskim općinama, kulture odnosno broj stabala voća na svakoj od tih čestica, kao i površine tih čestica.
dokumentacija koja se obavezno prilaže:
a. ispis Posjeda čestica iz registra AGRONET sustava s vidljivim brojem katastarskih čestica , broj stabla voća odnosno trsova loze
b. ispis Zahtjeva za poticaj u 2021. ili 2020. godini iz AGRONET sustava
c.presliku osobne iskaznice prijavitelja,
d. broj računa banke (IBAN) na koji će se isplatiti šteta od prirodne nepogode.

Prijavu štete na imovini fizičkih osoba potpisuje prijavitelj (vlasnik ili korisnik imovine), a šteta se procjenjuje u cjelini, za svaki OPG .
ŠTETE PRIJAVLJENE NAKON ISTEKA ROKA I PRIJAVE S NEPOTPUNOM DOKUMENTACIJOM I NEPRAVILNO POPUNJENOM PRIJAVOM NEĆE SE RAZMATRATI.
OPĆINSKO POVJERENSTVO

Komentari
Prethodni članakDruštvo naša djeca Rešetari organiziraju Ljetni kamp u Balama
Sljedeći članak„Trenkovci” održali godišnju skupštinu: Idemo, kažu, konačno pjevati i plesati