Kao i godinama prije, previše je ekonomista, pravnika, frizera, prodavača…

Analizirajući tržište rada i njegove potrebe, Hrvatski zavod za zapošljavanje svake godine izdaje Preporuke za obrazovnu upisnu politiku i politiku stipendiranja učenika i studenata za sve županije i gradove u Hrvatskoj. A za našu, Brodsko-posavsku županiju, u 2020. godini one sugeriraju za srednjoškolce manje upisa za ekonomiste, fizioterapeute, agrotehničare.
Istovremeno, županija vapi i za mladima s diplomom medicine, logopedije, psihologije, strojarstva i računarstva te farmacije, a kao i godinama unatrag, previše je ekonomista, pravnika i učitelja.

Izdane Preporuke trebale bi mladima poslužiti kao vodič pri budućem odabiru srednje škole ili fakulteta, koji će im posljedično donijeti i lakši pronalazak zaposlenja. Važno je istaknuti da, iako preporuke ne nude kvantitativne informacije o smanjenju ili povećanju određenih programa, one ukazuju na smjer potrebnih promjena, osobito u onim obrazovnim programima koji se opetovano pojavljuju u nekoj od kategorija. 

Izvor: e-usmjeravanje