Trenutna situacija epidemije koronavirusom istaknula je važnost dostupnosti kvalitetnih i zdravih i domaćih prehrambenih proizvoda. Povodeći se tom idejom, jučer je u Velikoj vijećnici županijske uprave održano predstavljanje platforme „LOKALNO2GO” čiji je inicijator Centar za razvoj Ravnica, a čije bi djelovanje bilo na području Brodsko-posavske županije.

Prema prijedlogu, partneri na ovom projektu bile bi obrtne uslužne djelatnosti isključivo s područja Brodsko – posavske županije koje su nužne da bi se projekt mogao realizirati, te koji su veći dio svog vremena, ljudskih i financijskih kapaciteta uložili u projekt od kraja 2019. godine od kada se radi na razvoju i postavljanju spomenute platforme, odnosno obrta za posredništvo, trgovinu, web dizajn, digitalnu platformu, dostavu i logistiku i drugo. Cilj ove inicijative je da se u partnerstvo uključe i Županija, zainteresirane jedinice lokalne samouprave i drugi kako bi projekt uistinu i nakon ovog kriznog vremena pridonio rastu i razvoju proizvođača i prerađivača na našem području.

Jedna od vitalnih aktivnosti platforme je priprema baze podataka, razrada projekta, ugovaranje partnera i priprema dizajna, unošenje podataka, ažuriranje, administracija sve dodatne dokumentacije s obzirom na to što tvrtka mora ispuniti za ovakve aktivnosti od kolovoza 2019. godine do danas, kako bi platforma mogla biti stavljena u funkciju od 1. svibnja 2020. uz osiguranje dostatnih sredstava.

Platformom „LOKALNO2GO” , odnosno, “pametnim tržnicama” žele se postići dva rješenja, koja u našem području još nisu dostupna u potpunosti te su inovativna po svojim karakteristikama.

S obzirom na velike izdatke potrebne za uspostavljanje platforme te financiranje hladnog pogona, ljudi i opreme dok projekt ne krene u realizaciju, ljudi koji su aktivni na ovom projektu, kako je rečeno na jučerašnjem sastanku, su do sada sve odradili volonterski i ulagali osobna financijska sredstva. Sami ne raspolažu s dostatnim financijskim sredstvima da u lokalnoj sredini sami mogu izaći s cjelokupnim rješenjem s obzirom na uočenu problematiku.

Platforma će omogućiti uspostavu baze podataka svih zainteresiranih proizvođača i prerađivača u Brodsko-posavskoj županiji, točno mjesto odakle dolaze, namirnice koje proizvode i njihove karakteristike, što je i po kojim cijenama ponuđeno kupcima, dok će kupci birani proizvod moći naručiti on -line te će im isti biti dostavljen na kućni prag. U početku, kupci će moći od raspoloživih namirnica birati dostavu dva dana u tjednu. Proizvođači bi bili s područja cijele županije (regije), dok bi kupci, u ovoj fazi, s obzirom na raspoložive kapacitete dostave, bili s područja grada Slavonskog Broda.

“Zdrave košarice” su drugi dio ponude koja se nudi kroz platformu gdje bi proizvođač uz svoju “košaricu hrane” u ponudi imao i gotov recept za pripremu tih istih sirovih, odnosno, polusirovih namirnica ili proizvoda koji su ISKLJUČIVO od poljoprivrednih proizvođača. Veliki dio pripreme projekta će biti u komunikaciji proizvođača i upoznavanja istih sa modelom rada koji je za njih relativno inovativan, te će se svakako preuzeti odgovornost unošenja svih podataka od strane proizvođača, jer moramo uzeti u obzir da je većina informatički slabo kapacitirana. Također platforma “LOKALNI2GO” preuzet će odgovornost i naplate i dostave koja će se kroz platformu osigurati. Većina svih radnji će biti na voditelju projekta i operativnom izvršitelju. Cilj uspostavljanja platforme digitalne tržnice je softwareski marketing ponude proizvoda, mogućnost narudžbe i kupnje putem online plaćanja te dostava na kućni prag što je glavni cilj i svrha projekta odnosno platforme.

Drugi cilj ove platforme je softversko rješenje ponude i kupnje “zdrave košarice” gdje bi proizvođač sam napravio paket sirovih i polusirovih ili prerađenih proizvoda od lokalnih proizvođača. Projekt je dugoročno relativno održiv, u prvoj fazi planira se zapošljavanje dvoje ljudi na projektu, a s vremenom (nakon prve godine realizacije) projekt bi postao ekonomski isplativ, financijski samoodrživ te razvojno inovativan. Platforma se može nadograđivati i može postati svakodnevnica kod 10.000 ljudi, a s druge strane, uz sufinanciranje Županije, znatno bi se smanjili troškovi proizvođača što bi utjecalo i na njihovu povećanu aktivnost i na veću dobit proizvođača. Kao rezultat imali bismo poljoprivredna gospodarstava koji bi korištenjem platforme održala ili proširila svoje poslovanje, jer bi na novi način bili dostupni tržištu. S druge strane, kupci bi na jednom mjestu imali ponudu od proizvođača i mogućnost grupne narudžbe kroz jednu dostavu (u našoj regiji ovaj model digitalne tržnice još ne postoji). Cilj je imati minimalno 70 dostava tjedno u prvoj godini rada, a ukoliko financijska sredstva budu dozvoljavala moglo bi se osigurati i više dostava s čime bi se osiguralo više prometa proizvođačima. Projekt je samoodrživ i stvara dugoročno rješenje sa novinom u poslovanju prema proizvođačima i veću dostupnost proizvoda kupcima te olakšani plasman robe, jer platforma bi bila dodatna linija marketinga, ponude i mogućnosti kupnje. U budućem vremenu, kad zaživi platforma, edukacijom kroz “zdrave košarice” i pripremom sirovih i polusirovih namirnica utjecalo bi se i na zdravlje stanovnika i zdrav razvoj te mogućnost širenja i na druge dijelove Republike Hrvatske s ciljem promocije naših proizvoda s područja BPŽ.

Sudjelovanje Brodsko-posavske županije na ovom projektu omogućilo bi ubrzanje procesa realizacije platforme i njenog korištenja, plasman proizvoda linijom marketinga i ponude kroz on-line sustav, dostavu, odnosno, logistiku robe od proizvođača do kućnog praga kupca, kupnju zdrave hrane uz zadržavanje u kući u vrijeme rizično za kretanje stanovništva sa svrhom zaštite zdravlja, kao i implementaciju projekta koji će dugoročno funkcionirati sa ciljem povezivanja proizvođača i prerađivača sa rješenjem dostave i logistike – zaključeno je na sastanku.

Izvor: bpz

Komentari