Direktiva EU parlamenta i vijeća (2009/128/EZ) te hrvatskim Zakonom o održivoj uporabi pesticida (NN br. 14/2014) te Zakonom o izmjenama i dopuna Zakona o održivoj uporabi pesticida (NN br. 115/2018) određeno je da svi profesionalni korisnici, distributeri i savjetnici moraju imati primjerenu izobrazbu o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida.

Obveznici izobrazbe koji su završili osnovne modele izobrazbe moraju redovito obnavljati znanje kroz dopunsku izobrazbu najkasnije u roku 5 godina nakon stjecanja osnovne ili dopunske izobrazbe (mnogima na području Općine Rešetari izišao je rok te moraju obnoviti dopunsku izobrazbu – PROVJERITE).

Budući da su obveznici izobrazbe po svim modelima prema Pravilniku o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN br. 142/2012) morali završiti osnovni modul izobrazbe u trajanju od minimalno 15 školski sati najkasnije do 26.11.2015. godine, došlo je vrijeme za obnovu i dopunu znanja kroz dopunsku izobrazbu u trajanju od 5 školskih sati.

Učilište DMD Naturalis – ustanova za obrazovanje odraslih iz Zagreba je rješenjem Ministarstva poljoprivrede ovlašteno za provođenje izobrazbe. Ovlaštenje se odnosi na slijedeće vrste modula: modul za profesionalne korisnike i modul za distributere. Izobrazbu provode ovlašteni predavači.

Učilište DMD Naturalis će provoditi izobrazbu kroz jednodnevnu izobrazbu u trajanju od 5 školskih sati. U sklopu izobrazbe polaznici dobivaju Priručnik za sigurno rukovanje i primjenu sredstava za zaštitu bilja.

Temeljem položenog pismenog ispita nakon izobrazbe dobiva se potvrda o položenom ispitu te naknadno nova identifikacijska iskaznica kojom se dodjeljuje pravo nabave i primjena pesticida namijenjena svim korisnicima.

Uvjet za pohađanje izobrazbe je navršenih 18 godina i završena minimalno osnovna škola.

Cijena izobrazbe u organizaciji Učilišta DMD Naturalis, Zagreb je određena cjenikom o visini naknada za provođenje izobrazbe.

• Naknada za provedbu osnovne izobrazbe (prvi puta) je 370,00 kn

• Naknada za provedbu dopunske izobrazbe (drugi puta) je 150,00 kn

Naknada troškova uplaćivati će se odmah na licu mjesta.

Toga dana moći će se organizirati obrazovanje i osposobljavanje za:

– rukovoditelj motornom pilom
– rukovoditelj traktorom s radnim priključcima
– rukovoditelj trimerom
– rukovoditelj viličarom
– rukovoditelj kombajnom, bagerom i dr.
– osposobljavanje za voditelja OPG-a, voćar, vinogradar
– osposobljavanje za lovca, lovočuvara
– održiva uporaba pesticida

Provedba osnovne i dopunske izobrazbe vršiti će se u prostoru Područnog vrtića u Adžamovcima, na adresi Stjepana Radića 1, Adžamovci, 20. veljače 2021. godine (subota) sa početkom u 09:00 sati. Zbog epidemioloških mjera Općina Rešetari organizirati će sve mjere predostrožnosti i broja ljudi na predavanjima.

Zainteresirani se trebaju prethodno javiti u općinu Rešetari na telefon 035/367-296 ili mailom opcina-resetari@sb.t-com.hr.

Polaznici/e koji su završili osnovnu izobrazbu o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida moraju donijeti presliku potvrde ili iskaznice. Molimo sve građane da se pridržavaju napisanog.

 

Komentari