Ljetno računanje vremena u 2017. godini počinje 26. ožujka tako što se pomicanjem za jedan sat unaprijed vrijeme u 2 računa kao 3. Ne zaboravite pomaknuti kazaljke, jer ćemo u nedjelju spavati jedan sat kraće, ali zbog toga dobivamo “duži”  dan.

Do uvođenja ljetnog računanja vremena došlo je zbog potrebe da se smanji trošak električne energije. Kako dan traje duže, imamo više prirodne svjetlosti i trošimo manje energije. 

Foto: Ilustracija.

Komentari