Na temelju članka 6. Pravilnika o korištenju sredstava Proračuna Općine Stara Gradiška za stipendiranje studenata („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 18/06, 17/09 i 25/10), Načelnik Općine Stara Gradiška raspisuje natječaj za dodjelu stipendije redovnim studentima.

Natječaj za stipendije

OBRAZAC PRIJAVE

Komentari