Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijale politike (KLASA:910-04/20-09/32, URBROJ: 524-06-03-01-01/1-20-149) od 25. rujna 2020. i Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, UP.02.1.1.13.0212 od 05. listopada 2020. godine za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020., a u svrhu provedbe projekta „Povećanje kvalitete života osoba u nepovoljnom položaju u lokalnoj zajednici – faza II“ odobrenog u okviru Poziva „Zaželi – program zapošljavanja žena – FAZA II“, općina Staro Petrovo Selo objavljuje

J A V N I P O Z I V

starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju s prebivalištem na području općine Staro Petrovo Selo za iskaz interesa za primanje usluge podrške i pomoći osigurane kroz provedbu projekta „Povećanje kvalitete života osoba u nepovoljnom položaju u lokalnoj zajednici – faza II“.

Poziv se objavljuje s ciljem prikupljanja podataka i utvrđivanja potreba osoba starije životne dobi i osoba u nepovoljnom položaju za primanje usluga podrške i pomoći kroz provedbu programa pomoći u kući.

PRIJAVITI SE MOGU:

  • Osobe starije životne dobi (65+)
  • Nemoćne, bolesne i teško pokretne osobe, neovisno o dobi
  • Osobe s invaliditetom, neovisno o dobi

PRIJAVITI SE NE MOGU:

  • Osobe kojima je usluga podrške i pomoći u kući već osigurana iz drugih javnih izvora

USLUGA UKLJUČUJE:

  • pomoć u pripremanju obroka u kućanstvima
  • pomoć pri održavanju osobne higijene
  • pomoć pri oblačenju i svlačenju
  • pomoć u obavljanju kućanskih poslova
  • nabavu namirnica i lijekova
  • upotpunjavanje slobodnog vremena

Način prijave:

Popunjavanjem PRIJAVNICE za primanje usluge podrške i pomoći u kući. Istu je moguće preuzeti osobnim dolaskom u općinu Staro Petrovo Selo (Trg kralja Tomislava 2, 35420 Staro Petrovo Selo) ili u prilogu. Prijavi je potrebno priložiti presliku osobne iskaznice.

Prijava se dostavlja osobno, na adresu: Trg kralja Tomislava 2, 35420 Staro Petrovo Selo.

Komentari