23. listopada 2017. godine započelo je s radom katastarsko i sudsko Povjerenstvo Državne geodetske uprave i Općinskog suda u Novoj Gradiški, s tim da će novoizabrana tvrtka Geoprojekt d.o.o., Zagreb, odraditi terenski izvid po prigovorima vlasnika nekretnina po uvidu i prigovoru prijedloga obnovljene zemljišne knjige za katastarsku općinu Rešetari površine 2.092 ha, čiji je javni uvid započeo 2013. godine i još nije priveden kraju.

Sukladno zakonu, nakon dovršetka ponovnog izvida i utvrđivanja prigovora vlasnika pristupit će se izlaganju podataka dobivenih terenskim pregledima i novoj katastarskoj izmjeri, kojom prigodom će se stranke usuglasiti sa snimljenim i novo izmjerenim stanjem svojih nekretnina, te sudjelovanjem u osnivanju zemljišno-knjižnih uložaka tijekom obnove zemljišnih knjiga.

– Za naglasiti je da i sama Općina Rešetari dugo čeka završetak same izmjere kao i pozitivne efekte zbog budućeg sređenog katastarskog zemljišno-knjižnog stanja vlasnika i ovlaštenih drugih korisnika evidencije, a k tome i da će pridonijeti tehničko-tehnološkom uvećavanju kvalitete, brzine i efikasnosti različitih transakcija s nekretninama.

Dovršetak svih aktivnosti u svrhu stavljanja u funkciju novog katastra sa digitalnim katastarskim planom za Rešetare značiti i ogroman iskorak u modernizaciji različitih postupanja s nekretninama, povlačenju investicija, skraćivanju rokova u radu službi i sl., a pogotovo će neposrednu korist imati samo građani jer će moći ubuduće efikasno rješavati svoja prava – kaže načelnik Općine Rešetari Zlatko Aga.

Izvor: Općina Rešetari

Komentari