Općina Rešetari poziva sve sa svoga područja (starije i bolesne) da se jave za pomoć u zimskim uvjetima oko čišćenja snijega, ulaza u dvorišta i kuće, kao i da se nanesu dovoljne količine ogrijeva (drva) i drugih potrepština u najavljenom zimskom vremenu i otežanim uvjetima življenja.

Navedenim preprekama želi se upozoriti na poduzimanje odgovornijih mjera zaštite zdravlja svih koji imaju otežane uvijete življenja, te smanjenje mogućih ozljeda zbog snijega i leda, hladnoće i pothlađivanja u prodoru hladnog zraka koji je najavljen u ovome tjednu u cijeloj Hrvatskoj.

Poziv za pomoć starijima i bolesnima možete dobiti na telefon Općine Rešetari 035/367-296 i 099-35-36-560 (Komunalni pogon Općine Rešetari)

Komentari